Správa IT

Vďaka tejto službe sa klient môže sústrediť na hlavnú oblasť svojho podnikania, pričom starostlivosť o zariadenia a služby prenecháva odborníkom v danej oblasti.

Správa IT

Správa telekomunikačných zariadení a informačných technológií (ďalej  TZIT) je služba, ktorá v našom portfóliu uzatvára víziu komplexnej starostlivosti o klienta.  Vďaka tejto službe sa klient môže sústrediť na hlavnú oblasť svojho podnikania, pričom starostlivosť o zariadenia a služby prenecháva odborníkom v danej oblasti.

Aké služby ponúkame v správe TZIT?

 • Správa serverov u klienta, alebo priamo v našom dátovom centre
 • Správa virtuálnej ústredne, teda hlasové pobočkové ústredne VoIP
 • Správa LAN siete
 • Správa WAN siete
 • Servis a údržba hardvéru
 • Dodávka hardvéru
 • Inštalácia softvéru
 • Konfigurácia hardvéru a softvéru
 • Microsoft 365 (distribúcia, nasadenie a správa služieb)
 • Profylaktika, teda odstraňovanie príčin vzniku porúch
 • Komplexný audit
 • Návrhy a nasadenie kamerových systémov

Aké výhody garantujeme naším klientom?

 • Najväčšou devízou je stabilná a kvalitná personálna základňa našich kvalifikovaných špecialistov, ktorí sú vám k dispozícii od prvých konzultácií, cez nastavenie služby až po aktívnu podporu počas celého trvania služby,
 • Súčasťou služby nie je len čas našich odborníkov, ale aj ich flexibilita, skúsenosti a know-how, ktoré získavajú na každodennej báze pri riešení obdobných požiadaviek,
 • Súčasné informačné systémy sú natoľko zložité a rozsiahle, že je takmer nemožné, aby rozvoj aj údržbu dokázal zastrešiť jeden správca siete,
 • Inováciami žijeme, čo vám dokážeme aj pri správe vašich zariadení. Tak ako my, aj vaše zariadenia budú držať krok s najnovšími technológiami
 • Zaručujeme dostupnosť našej Zákazníckej linky aj našich technických zásahov nonstop, tj. 24/7/365,
 • Množstvo požiadaviek vieme vybaviť aj prostredníctvom vzdialenej správy, ak to však situácia nedovoľuje, zabezpečíme výjazd technika a jeho fyzickú prítomnosť priamo u vás,
 • Kvalita služby je podčiarknutá vysokým SLA (service level agreement)

alebo nás kontaktujte emailom na vnet@vnet.sk