Building icon

VNET Kontaktné miesto

 • Černyševského 48,
 • 851 01, Bratislava
 • Otváracie hodiny: 
 • PO:  08:00 do 16:00
 • UT:  08:00 do 16:00
 • ST:   09:00 do 17:00
Address book icon

VNET Zákaznícka linka

 • vnet@vnet.eu
 • Služby pre domácnosti: denne od 08:00 do 22:00
 • Služby pre firmy: 24 hodín denne
Address book icon

Obchodné kontakty

Mail icon

Ostatné kontakty

Credit card icon

Fakturačné údaje

 • VNET a.s.
 • Černyševského 48
 • 851 01
 • Bratislava
 • IČO: 35845007
 • DIČ: 2020226285
 • IČ pre DPH: SK2020226285
 • Číslo účtu: SK1611110000001000229002 - SWIFT UNCRSKBX
People icon

VNET tím

Zoznámte sa s ľudmi, ktorí stoja za skvelými produktmi firmy VNET, bez nich by sme to nedokázali a ďakujme im zo srdca.

Spoznajte nás
Mail opened icon

Kontaktný formulár

Odoslaním tejto správy dávate v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") našej spoločnosti VNET a.s. (ako prevádzkovateľovi) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v tomto formulári (emailová adresa, telefónne číslo) pre účely, aby sme Vám mohli odpovedať na Váš dotaz a prípadne ponúknuť vhodný produkt alebo službu poskytovanú našou spoločnosťou (direkt marketing). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adresu: Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava alebo emailom na emailovú adresu: osobneudaje@vnet.sk, čo sú kontaktné údaje našej spoločnosti a zodpovednej osoby vo veciach ochrany osobných údajov. Nakoľko sa považujete v zmysle zákona za dotknutú osobu, máte práva uvedené v § 19 a nasl. zákona (t.j. požadovať prístup k Vašim osobných údajom, právo na ich opravu,, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 zákona). Vaše osobné údaje nebudeme odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebudeme ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a budeme ich uchovávať maximálne po dobu dvoch mesiacov. Vyššie uvedené osobné údaje nemusíte vyplniť, ale bez nich Vám nebudeme môcť odpovedať na Vaše dotazy. VNET nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v tomto formulári.