VNET PaaS

Špičkové cloudové prostredie s podporou, automatickým škálovaním, jednoduchým nasadzovaním aplikácií, podporou API a flexibilnou cenou

VNET PaaS

Výhody

Deployment icon

Jednoduché nasadenie

Nasadzujte aplikácie v PHP, Python, Java bez akýchkoľvek zmien kódu v duchu CI/CD, s využitím Docker, GIT, SVN repozitárov alebo priamo z prostredí Maven, Ant, Eclipse, NetBeans a IntelliJ IDEA!

Scaling icon

Jednoduché škálovanie

Nastavte si vlastné pravidlá škálovania, tak aby systém automaticky reagoval na špičky záťaže, navýšením zdrojov pomocou vertikálneho ako aj horizontálneho škálovania, s využitím load balancera. Po opätovnom znížení záťaže sa nepotrebné zdroje automaticky uvoľnia, čo garantuje maximálnu finančnú efektivitu riešenia.

Management icon

Jednoduché manažovanie

Ovládacie rozhranie služby VNET PaaS, poskytuje intuitívneho sprievodcu nasadením aplikácie, prístup do obchodu s desiatkami overených riešení ako aj API rozhranie pre vzdialenú správu. Samozrejmosťou je podpora tímovej spolupráce a integrácia s nástrojmi CI/CD.

Porovnaj kliknutím

Obrázok VNET PaaS architekrúry
Obrázok klasickej architekrúry

Viac o vnetPaaS

Nasadzujte webové aplikácie behom niekoľkých sekúnd, ušetríte tak mnoho času s prípravou infraštruktúry, inštaláciou, nastavením systému a zabezpečením aplikácie.

Pomocou služby VNET PaaS si na pár kliknutí jednoducho a rýchlo nasadíte potrebnú aplikáciu alebo prostredie. Môžete aktivovať automatické škálovanie a nastaviť si rezervované ako aj maximálne dostupné zdroje. Potrebujete komplexnejšie riešenie? Pomocou sprievodcu nasadením aplikácie jednoducho pridáte vysoko-dostupné aplikácie alebo databázové klastre. Potrebujete vývojové, testovacie alebo produkčné prostredia? Jednoducho si zreplikujete prostredie a prenesiete naň doménu na jeden klik.

Model spoplatnenia

Vyberte si presne toľko zdrojov, koľko potrebujete. Základná jednotka spoplatnenia zdrojov na hodinovej báze je Cloudlet ( 128 MB RAM a 400 MHz CPU). Okrem rezervovaných Cloudletov sú Vám k dispozícii aj dynamické Cloudlety, vďaka ktorým môžete výkon vašich aplikácií jednoducho vertikálne škálovať. Ďalšími meranými zdrojmi sú skutočne zabraný diskový priestor, IPv4 adresa a dáta prenesené do siete Internet.

Sledujte a optimalizujte svoje výdavky na cloudový hosting. Pri zmene nastavenia služby vidíte okamžite aj aktualizovanú cenu za službu na mesačnej, dennej alebo hodinovej báze. V ovládacom rozhraní služby máte možnosť detailne sledovať históriu spotreby konkrétnej inštancie ako aj celého prostredia. Takto máte vaše výdavky na službu VNET PaaS plne pod kontrolou.

Porovnaj kliknutím

Obrázok flexibilného modelu spoplatnenia
Obrázok fixných mesačných nákladov

Kalkulačka

Použitím ovládacích prvkov nižšie nastavte prosím očakávané požiadavky na zdroje potrebné pre prevádzku vášho prostredia.

Nastaviť môžete:

 1. Počet inštancií Load Balancera. Ďalej pomocou posuvníkov nastavte počet rezervovaných cloudletov a limit škálovania cloudletov pre každú inštanciu Load Balancera
 2. Počet inštancií Aplikačných serverov. Ďalej pomocou posuvníkov nastavte počet rezervovaných cloudletov a limit škálovania cloudletov pre každú inštanciu Aplikačného servera
 3. Počet inštancií Databázových serverov. Ďalej pomocou posuvníkov nastavte počet rezervovaných cloudletov a limit škálovania cloudletov pre každú inštanciu Databázového servera
 4. Diskový priestor, potrebný pre vaše prostredie
 5. Počet požadovaných verejných IPv4 adries.
 6. Množstvo prenesených dát do siete Internet za hodinu

Často kladené otázky

 • Áno, VNET PaaS umožňuje nasadiť akýkoľvek kontajner dostupný na Docker Hube, prípadne vo Vašom súkromnom registri. Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme.

 • Áno, všetky prostredia sú zálohované automaticky na každodennej báze. Obnovu prostredia je možné vyžiadať zadaním požiadavky technickej podpore, priamo z ovládacieho rozhrania VNET PaaS.

 • Obsah v obchode VNET PaaS je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný, v prípade špecifických potrieb používateľa je možné nasadiť riešenie z vlastného registra/docker hubu alebo nás kontaktovať a zadáme požiadavku na doplnenie. Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme.

 • Minimálna hodnota kreditu, ktorú je možné dobiť je 5,- €.

 • Pre platbu sú akceptované tieto spôsoby – PayPal a platobnou kartou. Hneď po zaplatení je kredit automaticky pripočítaný na váš kreditný účet.

 • Nemôže, nepoužívame exspiráciu kreditu.

 • Áno, pri dosiahnutí hraničnej hodnoty kreditu (5 EUR) vám bude zaslaný notifikačný e-mail. V takom prípade je dôležité v krátkom čase navýšiť kredit na vašom kreditnom účte, lebo inak dôjde k pozastaveniu bežiacich prostredí. Rovnako, v prípade, že by hrozilo spotrebovanie zdrojov počas nasledujúcich 24 hodín, je používateľ notifikovaný.

 • Áno, Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme a v príručke k API.

 • Službu je možné fakturovať oboma spôsobmi. Predvolený spôsob je Prepaid, tj. dobíjanie kreditu a jeho následné čerpanie. Pre zriadenie služby s úhradou na faktúru prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie na adrese sales@vnet.eu.

 • V prípade vypnutých prostredí sa účtuje len miesto zabraté na disku.

Blog

26. marca 2020

Ako udržať prevádzku firmy počas pandémie

2. júla 2020

Ako si poradiť s DDoS útokmi

13. mája 2020

IPv6 seriál: adresácia

3. marca 2021

Úspešný rok 2020 v číslach