DDoS Protection

Efektívna obrana vašej firemnej
infraštruktúry pred DDoS útokmi

DDoS Guard VNET
Picture with assistant

DDoS

DDoS útoky sú bežnou realitou vo svete a, samozrejme, aj na Slovensku. V poslednom období majú DDoS útoky narastajúci trend ako počtom, tak aj silou jednotlivých útokov. Cieľom DDoS útoku je zneprístupnenie a znefunkčnenie poskytovanej služby (server, webové stránky, podnikové systémy,...), dôsledkom čoho má tento útok negatívny dopad na dobré meno vašej firmy, váš biznis a dôveru vašich zákazníkov.

Čo sa skrýva pod skratkou DDoS?

DDoS je organizovaný útok z niekoľkých PC/serverov súčasne na webovú službu, pri ktorom sa útočníci snažia cieľový server zahltiť obrovským množstvom požiadaviek. Takýto útok spôsobí zahltenie celej šírky pásma serveru, alokuje všetky výpočtové zdroje servera alebo využije softvérovú chybu, dôsledkom čoho sa služba, resp. server, stane nedostupný.

Picture with female analyst

Služba DDoS Protection

Ak sa potrebujete chrániť pred DDoS útokmi veľkej sily, máme nasadené technologické riešenie, ktoré dokáže spracovať útoky rádovo v Gbps a dokáže tak ochrániť veľké firmy a korporácie od fatálnych následkov DDoS útoku. Túto službu využíva naša spoločnosť VNET, ktorá je už viac ako 20 rokov úspešným internetovým providerom a poskytovateľom služieb dátových centier. Aj vďaka tomu našim klientom poskytujeme spoľahlivé a kvalitné služby.

Výhody služby DDoS Protection:

  • proaktívne monitorovanie a detekcia útokov v reálnom čase,
  • ochrana pred rôznymi typmi a technikami útokov,
  • filtrácia útočníkov od skutočných užívateľov internetovej služby alebo servera,
  • reporting o incidentoch a anomáliách prístupov,
  • poplatok za službu nie je závislý od počtu útokov.

Je vhodné pre spoločnosti, ktoré:

  • poskytujú verejne dostupné služby na Internete, ktoré majú významné postavenie v ich biznise,
  • boli terčom DDoS útoku na svoje služby (servery) a ovplyvnené priamym finančným dopadom v dôsledku nefunkčnosti služby,
  • podnikajú v oblastiach, ktoré sú častým terčom DDoS útokov (zábava, lotérie, médiá, portály verejného sektora, ...)

Pre správny výber produktového riešenia a nastavenia služieb, ktoré plnohodnotne pokryjú vaše požiadavky na bezpečnosť, vám odporúčame nezáväznú konzultáciu s našimi IT špecialistami.

Ukážka

ukážka 1
ukážka 2
ukážka 3

Blog

26. marca 2020

Ako udržať prevádzku firmy počas pandémie

2. júla 2020

Ako si poradiť s DDoS útokmi

13. mája 2020

IPv6 seriál: adresácia

3. marca 2021

Úspešný rok 2020 v číslach