Pre developerov
a stavebníkov

Požiadajte o vyhotovenie zákresu alebo vytýčenia jednoducho na našom webe

Pre developerov a stavebníkov

Na základe zákona č.351/2011 Z.z. O elektronických komunikáciách, je stavebník povinný ku každému stavebnému konaniu predložiť vyjadrenia všetkých správcov podzemných IS (inžinierskych sietí). Spoločnosť VNET a.s. v rámci tejto činnosti poskytuje:

  • vyjadrovanie sa k existencii EKS (elektronických komunikačných sietí) pre stavebné konanie (ÚR, SP, ODS) aj pre realizáciu stavebných činností, ktoré prichádzajú do styku s EKS VNET a.s.
  • taktiež zabezpečujeme vytýčenie EKS v teréne a určenie podmienok styku s EKS

Kontaktujte nás emailom na zakresy@vnet.eu

Cenník služieb

Služba Cena
Vyjadrenie k existencii EKS spoločnosti VNET do veľkosti 100x100m 30€
Vytýčenie sietí v teréne 70€/hod
Dopravné náklady, paušál 20€
Dopravné náklady mimo Bratislavy 0,60€/km