Spokojnosť na
prvom mieste

Virtuálna ústredňa prináša do firiem
funkcionalitu veľkej pobočkovej ústredne

Virtuálna telefónna ústredňa VNET
Low price icon

Nízke počiatočné
investície do zriadenia
služby

Phone icon

Optimalizácia nákladov
na hlasové služby

Person icon

Profesionálna funkcionalita
pre každého

Migration icon

Hladká migrácia bez prerušenia služby

Picture with assistant

Vysoká dostupnosť a kvalita hovorov

Každá virtuálna ústredňa je inštalovaná v oddelenom priestore na spoločne využívanom serverovom clustri. Ten je fyzicky umiestnený v našom dátovom centre, čím sa zaisťuje 100% dostupnosť a vysoká kvalita hovorov. Naše virtuálne ústredne využívajú softvér Asterisk.

Bezpečnosť a profesionálna starostlivosť

Prostredníctvom služby SPRÁVA získava vaša virtuálna ústredňa profesionálnu starostlivosť. Naši hlasoví špecialisti zabezpečia jej konfiguráciu, pravidelnú aktualizáciu a dohliadnu na aplikovanie bezpečnostných politík. V prípade, že máme vašu virtuálnu ústredňu v plnej správe preberáme zodpovednosť za fraudy (podvodné zneužitie) a škody spôsobené neoprávneným vniknutím.

Picture with female analyst

Štandardné funkcie

 • Pripojenie klapiek
 • Číslovanie a pomenovanie klapiek podľa vášho želania
 • CLIP - zobrazuje vám číslo volajúceho
 • CLIR - nezobrazuje vaše číslo volanému
 • Prepojenie prebiehajúceho hovoru
 • Presmerovanie, blokovanie hovorov, DND funkcia nerušiť
 • Virtuálne klapky so skupinovým zvonením
 • Volacie skupiny – ring group
 • Odkazová schránka – posielanie odkazov na mailovú adresu
 • Prehľad všetkých volaní – billing systém

Inteligentné doplnkové funkcie

 • Nahrávanie hovorov
 • Interaktívne hlasové menu (IVR)
 • Hudba pri čakaní podľa želania (MOH)
 • Vlastná odkazová služba
 • Podrobný on-line výpis hovorov vrátane možnosti prehratia / stiahnutia nahrávky hovoru
 • Obmedzenie volania pre jednotlivé klapky
 • Automatické smerovanie hovorov cez výhodnejšieho operátora
 • Presmerovanie prevádzky v prípade zlyhania pripojenia (failover)
 • Pripojenie klapky kdekoľvek na svete
 • Možnosť pripojiť mobilné telefóny (Voice over Wireless)
 • Konferenčné miestnosti
 • Aplikácie podľa vášho želania

alebo nás kontaktujte emailom na vnet@vnet.sk

Blog

26. marca 2020

Ako udržať prevádzku firmy počas pandémie

2. júla 2020

Ako si poradiť s DDoS útokmi

13. mája 2020

IPv6 seriál: adresácia

3. marca 2021

Úspešný rok 2020 v číslach