Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje prevádzkovateľa VNET a.s. vo veciach ochrany osobných údajov

Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava

E-mail: osobneudaje@vnet.eu

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava

E-mail: dpo@vnet.eu