Topológia siete

Hero banner
Battery

Konektivita

Základom poskytovania spoľahlivých služieb je vykonna backbone siet s celkovou kapacitou ~500 Gbps.

  • fyzicky nezávislé optické trasy do peeringu
  • ring prepojenie medzi peeringovými centrami SIX - Sitel
  • Slovenské peeringové centrum SIX - 2 × 100 Gbps
  • Slovenské peeringové centrum NIX.SK - 2 × 10 Gbps
  • Maďarské peeringové centrum BIX.HU - 1 x 10 Gbps
  • České peeringové centrum NIX.CZ - 1 × 10 Gbps
  • Amsterdamské peeringové centrum AMS-IX - 1 × 10 Gbps
  • 5 x 10 Gbps pripojenie do zahraničia od nezávislých operátorov

Core Network

Core network image