CloudPRO
cloudové riešenie

CloudPRO je cloudové riešenie, ktoré prináša
flexibilnú IT infraštruktúru.

VNET CloudPRO

Flexibilita

Škálovanie výpočtových zdrojov je základná výhoda cloudového prostredia, ktoré vám zabezpečí pravú flexibilitu zdrojov podľa potrieb vašej firmy. Okrem rezervovaných zdrojov, ktoré máte vždy k dispozícii, máte možnosť kedykoľvek využiť aj dodatočné výpočtové zdroje nad rámec zazmluvnených, ktoré si jednoducho pridáte cez webové rozhranie služby CloudPRO.

Spoľahlivosť

Službu CloudPRO prevádzkujeme z dvoch nezávislých a úplne oddelených cloudových platforiem umiestnených v našich dátových centrách Digitalis a SHC3. Vďaka tomuto technologickému nastaveniu je možné využívať cloudové služby v oboch DC a vytvoriť tak vysoko dostupné zákaznícke riešenia.

Úspora

Už nie je potrebné kupovať drahé HW servery a storage. CloudPRO je služba typu IaaS, kupujete si teda výpočtové zdroje ako službu a mesačne platíte za zdroje, ktoré naozaj potrebujete. Už nemusíte prevádzkovať a kupovať vlastné servery, starať sa o ich prevádzku, funkčnosť a bezpečnosť. Vďaka službe CloudPRO sa zjednoduší vaše IT.

Nižšie náklady na prevádzku

Výhodou CloudPRO je prítomnosť „Enterprise grade služieb“ vyžadovaných pre komplexné IT riešenia. V rámci prostredia tak nájdete funkcionality ako priepustnosť inštancie VM do 10Gbps, prítomnosť API, zálohovanie prostredia definované používateľom, podpora IPSec VPN pre pripojenie pobočiek, služba loadbalancera s podporou TLS, podpora technológie IP ANYCAST, predradený firewall spravovaný cez ovládacie rozhranie služby CloudPRO či ochranu voči DDoS útokom.

Čo je to CloudPRO?

CloudPRO je cloudové riešenie, ktoré prinášame firemným zákazníkom, ktorí vyžadujú flexibilnú a dynamickú IT infraštruktúru. Cloudové riešenie CloudPRO je technologicky postavené na platforme OpenStack a základom cloudovej platformy sú spoľahlivé, vysokovýkonné servery DELL a HPE. Servery sú prevádzkované z dvoch nezávislých a úplne oddelených cloudových platforiem umiestnených v našich dátových centrách Digitalis a SHC3.

Ako dátové úložisko pre naše cloudové služby používame diskové polia od výrobcu HPE, ktorý je absolútnou špičkou v tejto oblasti. Aj vďaka riešeniu od HPE Primera sú vaše dáta v bezpečí a vždy dostupné. Pre realizáciu cloudových služieb sme implementovali hypervízor typu KVM, ktorý je plne manažovateľný z prostredia OpenStack. Sami prevádzkujeme svoje služby v prostredí nášho cloudu, ktorému plne dôverujeme.


Zálohovanie VM

Súčasťou služby CloudPRO je aj možnosť zálohovania VM. Služba umožňuje používateľom jednoducho definovať politiky zálohovania VM ako aj celých projektov v službe CloudPRO s prihliadnutím na cieľové RTO/RPO a rovnako jednoduchú obnovu dát v prípade potreby.

Služba Cloud Backup je postavená na technológii popredného poskytovateľa IT riešení Trilio Vault. Zálohovanie VM je automaticky fakturované podľa skutočnej spotreby diskového priestoru a počtu zálohovaných VM. Nespornou výhodou je integrácia manažmentu služby do používateľského webového rozhrania služby CloudPRO, čo vám umožňuje manažovať cloudové služby a politiky zálohovania z jedného miesta.

Služba CloudPro

 • Plná podpora IPv4 a IPv6
 • Dostupnosť virtuálnej infraštruktúry
 • Vysoká rýchlosť pripojenia VM do infraštruktúry až 10 Gbps/VM
 • Služby VPNaaS, FWaaS a LBaaS
 • DHCP server a NAT
 • DDoS ochrana
 • Webový portál/ovládací panel služby
 • OpenStack klient CLI a API
 • Dokumentácia k službe
 • Zálohovanie VM a Snapshoty
 • Viac typov úložísk
 • Anycast as a Service

Inteligentné doplnkové funkcie

 • vaše dáta sú ukladané na Slovensku v dátových centrách spoločnosti VNET a.s.
 • podpora 24/7
 • o službu sa stará tím vyškolených VNET špecialistov
 • dáta a komunikácia sú šifrované
 • podpora inkrementálneho zálohovania šetrí miesto na úložisku záloh a vaše finančné zdroje
 • platíte mesačný poplatok len za VM, ktorú zálohujete a len za skutočne využité GB pre backup
 • zálohy sa ukladajú automaticky na dve geograficky nezávislé, replikované úložiská vo VNET dátových centrách SHC3 a DIGITALIS
 • selektívna obnova súborov a zložiek súborového systému VPS
 • reporty s výsledkom plánovaných záloh zasielané e-mailom

Kalkulačka

Kde viete uplatniť výhody cloudových riešení?

Sieť pobočiek / obchodov

Neexistuje jednoduchšie riešenie ako pristupovať k firemným zdieľaným dátam a systémom v prostredí cloudu. Všetky pobočky a ľudia z ktoréhokoľvek miesta na svete môžu pristupovať k systémom ako je skladové hospodárstvo, ERP, CRM, zdieľanie dokumentov. Hlavnou výhodou prevázkovania vašich služieb z nášho cloudu je vysoká dostupnosť systémov a dát, bezpečnosť, kvalitná konektivita a el. napájanie a samozrejme 24 hodinový dohľad nad cloudovou technológiou.

SW / IT Firma

Hlavným prínosom cloudových služieb pre IT segment je možnosť testovania a vývoja SW/aplikácií v prostredí cloud, kde okamžite viete výpočtové zdroje prispôsobiť svojim potrebám. Zároveň možnosť pristupovania z ktoréhokoľvek miesta na svete k spoločnej vývojárskej platforme umožňuje efektívne manažovať IT zdroje.

Eshop / portálové riešenia

V určitej fáze rastu Vášho e-shopu alebo webového portálu je potrebné migrovať z tradičných hostingových služieb na výkonnejšie serverové riešenie. Je pre Vás e-shop dôležité, aby ste vedeli poskytnúť každému užívateľovi komfort pri návšteve Vášho e-shopu alebo webového portálu a to nielen v čase mimo vianoc. Práve cloud Vám vie zabezpečiť okamžitú flexibilitu a dynamiku v manažovaní potrebných výpočtových zdrojov pre Váš biznis. Už sa nebudete deliť o výkon s inými hostingami ale máte garantované výkonnostné parametre virtuálneho alebo fyzického prostredia (IaaS).

Ako súčasť každodenného biznisu

Počet firiem, ktoré využívajú cloudové služby každým dňom raste a rastie. Účtovníctvo, ERP, CRM, mailové služby, databázové služby, testing, development, backup, disaster recovery,... sú systémy, aplikácie a SW, ktoré fungujú úspešne v cloude. Ak sa práve rozhodujete o výmene Vášho existujúceho serverového riešenia alebo kúpe nového, kúpe/výmene SW alebo aplikácie, zvážte, či nie je práve ten správny čas na nasadenie ich do prostredia cloudu.

Sieť pobočiek / obchodov
SW / IT Firma
Eshop / portálové riešenia
Ako súčasť každodenného biznisu

Máte otázky týkajúce sa našich cloudových riešení?

Blog

26. marca 2020

Ako udržať prevádzku firmy počas pandémie

2. júla 2020

Ako si poradiť s DDoS útokmi

13. mája 2020

IPv6 seriál: adresácia

3. marca 2021

Úspešný rok 2020 v číslach