Často kladené otázky

Internet pre firmy #

 • Naše služby poskytujeme na väčšine územia Slovenska, pre bližšie informácie o produktoch, prosím, kontaktujte naše obchodné oddelenie.

 • Väčšinou sa udáva vo formáte Downstream/Upstream (kbps) resp. Download/Upload. Download alebo downstream je prenosová rýchlosť smerom k účastníkovi (prezeranie stránok, sťahovanie software, prijímanie e-mailov do mailovej schránky). Upload alebo upstream je smerom od účastníka k providerovi (posielanie správ, odosielanie dát).

 • Vzhľadom na fakt, že počet verejných IP je obmedzený na 32-bit. číslo (štyri 8-bitové čísla) a toto číslo musí byť v celom svete unikátne, je nutné aby provider neprideľoval tieto verejné IP bezdôvodne akémukoľvek účastníkovi v jeho sieťovej štruktúre. Každý účastník v sieti providera má pridelenú neverejnú IP adresu (alebo viac), ktorá mu zabezpečí prístup do internetu a je unikátna v rámci siete providera. V prípade, že účastník chce využívať určité aplikácie (VPN, vzdialený prístup....), ktoré si vyžadujú aj viditeľnosť zvonka, t.j. mimo siete jeho providera, potrebuje verejnú IP adresu (zvyčajne sa poskytuje za určitý poplatok).

 • MAC adresa (inak povedané hardvérová adresa, fyzická adresa) je unikátne číslo, ktoré nesie každá sieťová karta.

 • IP adresa je jedinečné identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje váš počítač počas pripojenia na internet. Obsahuje štyri série čísel, ktoré sú oddelené bodkami (napr. 217.75.21.47). Jednému užívateľovi je možné prideliť aj viacero IP adries.

 • Nelicencované pásmo používa viacero frekvencií, ktoré môže využívať každý bez špeciálneho povolenia, ak spĺňa kritéria stanovené úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Sila rušenia rastie so vzdialenosťou od bodu pripojenia, preto nie je vhodné použiť nelicencované pásmo pri spojoch na veľkú vzdialenosť. Na druhej strane licencované pásmo zaručuje jedinečnosť na danom spoji a tým nedochádza k rušenie danej frekvencie iným účastníkom.

 • Je to zariadenie, ktoré slúži na pripojenie viacerých zariadení, notebookov, mobilov, či tabletov do domácej siete a do internetu.

 • Agregácia je zdieľanie programu. Určuje sa v pomere - napr. 1:10, 1:20, 1:30, 1:40. čím vyššia agregácia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa vám rýchlosť pripojenia môže spomaľovať. Pokiaľ chcete pripojenie bez agregácie, informujte sa na produkty, ktoré majú garantovanú spodnú hranicu rýchlosti (neklesnú pod stanovený limit), cenovo sa však takéto paušály pohybujú vyššie, nakoľko sú určené pre náročnejších klientov. Pri použití agregácie neznamená, že máte zníženú ochranu pripojenia, ide len o zdieľanie rýchlosti daného programu.

Dátové centrá a server housing #

 • Službu serverhousingu vieme zriadiť do 24 hodín od objednávky. Na požiadavky reagujeme flexibilne, takže aj expresnáa inštalácia je u nás možná. V prípade záujmu si službu môžete objednať prostredníctvom e-mailu na vnet@vnet.sk alebo telefonicky počas pracovných hodín (09:00 – 17:00 hod.) na telefónnom čísle nášho obchodného oddelenia 02 / 2129 0290.

 • Áno, je to možné. Obchodník s vami dohodne termín, ktorý vám vyhovuje a zabezpečiť na daný čas technika. 

  1. Po dohodnutí obchodných podmienok vám obchodník zašle zmluvu.
  2. Zároveň s vami dohodne čas inštalácie, ktorý vám najviac vyhovuje.
  3. Na uvedený e-mail vám zašleme požadované IP adresy a ostatné údaje potrebné k nastaveniu servera.
  4. V dohodnutý čas vás bude čakať náš technik v dátovom centre 
  5. Podá vám všetky potrebné technické informácie a pomôže vám s inštaláciou servera
  6. Po podpísaní preberacieho protokolu vám odovzdá prístupové kľúče k dátovému centru, prípadne vám odoberie biometrické údaje.

 • Server a príslušenstvo k nemu, občiansky preukaz pre identifikáciu a 2 podpísané zmluvy, pokiaľ ste ich pred inštaláciou nedoručili obchodníkovi.

 • Do našich dátových centier máte nonstop prístup bez operátora. 

 • Množstvo dát limitované nie je. Obmedzenie spočíva jedine v rýchlosti linky. V našich dátových centrách si môžete vybrať 100 Mb, 1 Gb alebo 10 Gb port.

 • V cene služby poskytujeme neobmedzený slovenský traffic.

 • V prípade, že máte server pripojený na 100 Mb alebo 1 Gb porte, český traffic je zarátaný v cene služby. Inak je spoplatnený podľa platného cenníka. 

 • V cene služby máte zahrnutý zahraničný traffic do 300 GB. Pri vyššom množstve prenesených dát je zahraničný traffic spoplatnený podľa aktuálne platného cenníka .

 • V cene služby je pridelená jedna IP adresa, ďalšie sú spoplatnené podľa nášho aktuálneho cenníka. 

 • V našich dátových centrách platíte presne spotrebovanú elektrinu, takže obmedzenie nemáte. 

 • V našich dátových centrách fungujeme už od začiatku roka 2010 v režime dual stack IPv4/IPv6.

 • Neváhajte nás kontaktovať, naši housingoví špecialisti vám radi odpovedia na všetky vaše otázky.

Housing #

 • Do našich dátových centier sa dostanete bez sprievodu technika nonstop 24/7. Ak potrebujete technický zásah alebo pomoc v dátovom centre, radi vám zabezpečíme správneho VNET špecialistu. Pre konkrétne informácie nás kontaktujte telefonicky na Zákazníckej linke 0800 24 24 24.

  V každej serverovni využívame systém dvojúrovňovej autentifikácie, či už overenie totožnosti a Dallas kľúč (dotykový elektronický kľúč) alebo čipová karta a biometrický údaj.

 • V dnešnej dobe majú servery zabudovaný manažmentový port pre správu servera. Z toho dôvodu sme ukončili poskytovanie doplnkovej služby IPKVM. Alternatívnym spôsobom správy servera je pripojenie sa cez internú manažmentovú sieť, do ktorej sa viete prihlásiť cez VPN prístup.

 • Požiadať o prístup do dátového centra môžete cez svojho obchodného zástupcu, prípadne zaslaním Autorizovanej správy z účtu štatutára v našej zákazníckej zóne zone.vnet.sk. Je potrebné zaslať meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu danej osoby.

 • Autorizovať osoby pre vstup do dátového centra môžete cez svojho obchodného zástupcu, prípadne zaslaním Autorizovanej správy z účtu štatutára v našej zákazníckej zóne zone.vnet.sk. Je potrebné zaslať meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu danej osoby.

 • Komponenty sa vždy posielajú na adresu nášho sídla Černyševského 48, 851 01 Bratislava.

 • Postup, ako si nastavíte VPN do manažmentovej siete nájdete po prihlásení sa v našej Zákazníckej zóne na https://zone.vnet.sk/login v sekcii Návody.

 • Spotrebu elektrickej energie nájdete v našej Zákazníckej zóne na https://zone.vnet.sk/login v sekcii Zmluvy. Je potrebné otvoriť konkrétnu zmluvu ku ktorej požadujete údaje o elektrickej spotrebe. V záložke zmluvy si otvoríte Štatistiky a zvolíte Zobraziť štatistiky elektriny.

 • Nastavenie PTR záznamu nájdete v našej Zákazníckej zóne na https://zone.vnet.sk/login v sekcii Zmluvy. Následne je potrebné otvoriť konkrétnu zmluvu a tam zvolíte možnosť PTR záznamy.

 • Štatistiky prenosu dát nájdete v našej Zákazníckej zóne na https://zone.vnet.sk/login v sekcii Zmluvy. Následne je potrebné otvoriť konkrétnu zmluvu, ku ktorej požadujete štatistické údaje a v záložke zmluvy si otvoríte Štatistiky.

 • Prevádzkový poriadok pre dátové centrá nájdete v našej zákazníckej zóne na https://zone.vnet.sk/login v sekcii Návody. Prevádzkový poriadok sme vám tiež zaslali e-mailom pri zriaďovaní služby. Prevádzkový poriadok je fyzicky dostupný aj v Dátovom centre.

 • Servisné protokoly nájdete v našej zákazníckej zóne na https://zone.vnet.sk/login v sekcii Zmluvy. Následne je potrebné otvoriť konkrétnu zmluvu, ku ktorej požadujete servisný protokol. V záložke zmluvy si otvoríte záložku Zobraziť servisné protokoly.

 • Spotreba sa skladá z troch zložiek:

  1. samotná spotreba energie v kWh,
  2. spoplatnenie chladenia a distribúcie energie podľa spotreby kWh v danom mesiaci a koeficientu PUE (Power usage effectiveness) dátového centra,
  3. výkonové 15 minútové maximum spotreby vo W

 • Aby sme dosiahli maximálnu dostupnosť služby, zapájame každé zariadenie redundantne do elektrickej aj dátovej infraštruktúry. V prípade zlyhania ktoréhokoľvek komponentu na jednej vetve bude funkčnosť služby zabezpečená druhou vetvou.

SMS Farm - informácie o službe #

 • Na dobíjanie kreditu nie je stanovený žiaden povinný interval. Taktiež v prípade, že si kredit dobijete nemusíte sa obávať, že vám po čase prepadne. Kredit nie je obmedzený časovou platnosťou, buď ho máte, alebo nie. Po minutí kreditu si ho môžete kedykoľvek dobiť.

 • Alias odosielateľa je predvolené telefónne číslo, ktorým sa zaregistrujete. V prípade, ak by ste chceli prijímateľom zobrazovať meno odosielateľa namiesto čísla, môžete si za jednorazový poplatok 10,- € zakúpiť alias. Ten sa bude následne zobrazovať ako meno odosielateľa SMS správy. Alias môže mať 11 znakov bez diakritiky.

 • Jedna sms je 160 ASCII znakov. To znamená 160 znakov bez diakritiky. Ak chcete použiť v SMS diakritiku, znaky UTF-8, rozsah jednej SMS je 70 znakov.

 • Áno, ak už dnes viete, že budete posielať SMS vo veľkých objemoch, kontaktujete nás na smsfarm@smsfarm.sk a radi vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

 • Do SMS žiadnu reklamu nevkladáme, jej obsah je plne vo vašich rukách.

 • V záložke archív je okrem textov odoslaných správ aj status o úspešnom odoslaní správy.

 • Pri každej SMS správe je možné naplánovať dátum a čas odoslania správy. Stačí využiť na posielanie správy funkciu hromadná SMS.

 • Áno, je to možné. SMS s linkom podliehajú dodatočnej autorizácií zo strany poskytovateľa služby z dôvodu bezpečnosti a možného zneužitia služby.

 • Áno, je to možné, pre bližšie informácie napíšte na smsfarm@smsfarm.sk.

 • Nových zákazníkov limitujeme počtom odoslaných SMS na 200 SMS za kalendárny mesiac. Limit je však možné na požiadanie navýšiť. Toto obmedzenie slúži ako ochrana proti zneužitiu služby, vzhľadom na nízku úroveň overovania v procese registrácie, ako aj na ochranu našich zákazníkov v prípade kompromitácie ich konta.

SMS Farm - technické a finančné informácie #

 • Možnosť tzv. dvojcestných SMS (prijímanie aj odosielanie SMS) neposkytujeme. V prípade odosielania SMS z telefónneho čísla (t. j. bez použitia aliasu) môže adresát na SMS odpovedať, pričom odpoveď bude priamo cez sieť mobilného operátora odoslaná na Vaše telefónne číslo.

  V prípade použitia textového aliasu nemá adresát možnosť na SMS odpovedať.

 • Službu odosielania SMS cez e-mail neposkytujeme.

 • Službu tzv. geo-fencingu, teda adresovania SMS na základe polohy potenciálneho príjemcu, neposkytujeme.

 • V záujme zachovania etického rozmeru podnikania a súladu s pravidlami GDPR neposkytujeme klientom kontakty pre odosielanie marketingových, či iných správ. Za obsah správ, zoznam adresátov, ako aj formu rozosielania SMS správ plne zodpovedá klient.

 • Elektronická faktúra sa posiela automaticky na e-mail hneď nasledujúci deň po dobití kreditu.

 • Naši zákazníci spolu posielajú veľké množstvo SMS správ, podarilo sa nám u operátorov vyjednať oveľa výhodnejšie podmienky. Preto aj farmárov, ktorí si budú nabíjať najviac, odmeníme kreditom zadarmo.

 • Nemusíte mať strach, kredit vám u nás neprepadne. Nie je obmedzený časovou platnosťou.

 • Minimálne suma pre dobitie je 1,- €, ničím iným vás už neobmedzujeme. Je to len na vás, kedy a koľko si dobijete.

 • Na platenie si zvolíte jeden z dvoch spôsobov – PayPal, TrustPay. Hneď po zaplatení sa vám kredit automaticky pripočíta.

 • Kredit sa vám dobije ihneď po zaplatení cez platobnú bránu. Ak nastal akýkoľvek problém s platbou a ani do 5 minút nemáte kredit pripísaný, kontaktujte nás na smsfarm@smsfarm.sk.

 • Kredit si dobijete kliknutím na záložku „Nabiť kredit“, kde zadáte výšku kreditu. Po potvrdení sumy budete presmerovaný na platobnú zónu. Tam si môžete vybrať spôsob platby, ktorý preferujete. Čím viac nabijete, tým viac bonusového kreditu získate.

 • Všetky ceny uvádzame s DPH.

VNET PaaS #

 • Áno, VNET PaaS umožňuje nasadiť akýkoľvek kontajner dostupný na Docker Hube, prípadne vo Vašom súkromnom registri. Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme.

 • Áno, všetky prostredia sú zálohované automaticky na každodennej báze. Obnovu prostredia je možné vyžiadať zadaním požiadavky technickej podpore, priamo z ovládacieho rozhrania VNET PaaS.

 • V závislosti od architektúry prostredia je možné exportovať nastavenia topológie, súkromné údaje a konfiguračné súbory. Exportované prostredie zostáva uložené aj na serveri a miesto, ktoré zaberá sa započítava do spotreby. Exportované prostredie je možné stiahnuť zo servera a preniesť do iného regiónu, prípadne priamo inicializovať import z takejto zálohy. Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme.

 • Áno. Musí však ísť o prostredia vlastnené rovnakým používateľom. Tento koncept je možné použiť pre CI/CD Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme.

 • Áno. Musí však ísť o prostredia vlastnené rovnakým používateľom. Tento koncept je možné použiť pre CI/CD. Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme.

 • Áno. Prostredia je možné migrovať medzi kontami, vyžaduje sa však súhlas s migráciou na oboch stranách. Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme.

 • Obsah v obchode VNET PaaS je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný, v prípade špecifických potrieb používateľa je možné nasadiť riešenie z vlastného registra/docker hubu alebo nás kontaktovať a zadáme požiadavku na doplnenie. Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme.

 • Aktualizácie je potrebné realizovať v duchu princípov CI/CD, s využitím presunu domény/ip adresy, medzi jednotlivými inštanciami kontajnerov. Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme.

 • Minimálna hodnota kreditu, ktorú je možné dobiť je 5,- €.

 • Pre platbu sú akceptované tieto spôsoby – PayPal a platobnou kartou. Ihneď po zaplatení je kredit automaticky pripočítaný na Váš VNT PaaS účet.

 • Nemôže, nepoužívame exspiráciu kreditu.

 • Áno, pri dosiahnutí hraničnej hodnoty kreditu (5 EUR) vám bude zaslaný notifikačný e-mail. V takom prípade je dôležité v krátkom čase navýšiť kredit na vašom kreditnom účte, lebo inak dôjde k pozastaveniu bežiacich prostredí. Rovnako, v prípade, že by hrozilo spotrebovanie zdrojov počas nasledujúcich 24 hodín, je používateľ notifikovaný.

 • Kontrolu množstva spotrebovaných zdrojov za určité časové obdobie si môže používateľ skontrolovať kliknutím na tlačidlo "Zostatok" -> “História Spotreby” v ovládacom rozhraní služby. 

 • O zrušenie VNET PaaS účtu môžete požiadať zadaním požiadavky na technickú podporu, alebo vypovedaním zmluvy v prípade platby na faktúru.

 • Emailová adresu je možné zmeniť len prostredníctvom oslovenia prevádzkovateľa platformy.

 • Ceny za zdroje sú uvádzané bez DPH. Pri dobíjaní kreditu sa rozlišuje, či je používateľ platca DPH. DPH tvorí súčasť hodnoty dobitého kreditu.

 • Áno, Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme a v príručke API.

 • Službu je možné fakturovať oboma spôsobmi. Predvolený spôsob je Prepaid, tj. dobíjanie kreditu a jeho následné čerpanie. Pre zriadenie služby s úhradou na faktúru prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie na adrese sales@vnet.eu.

 • Uvedené faktúry budú automaticky odoslané na kontaktný email v momente ich vystavenia. Dodatočne si ich je možné stiahnuť v ovládacom rozhraní služby VNET PaaS, v sekcii Zostatok -> Zobraziť faktúry

 • Áno, kliknutím na ikonu zmeny topológie prostredia.

 • Uplatňuje sa tenká alokácia, spoplatňuje sa len skutočne zabrané miesto, cenu služby to teda neovplyvní. V prípade potreby je možné zmeniť veľkosť kontajnera počas/po nasadení.

 • V prípade vypnutých prostredí sa účtuje len miesto zabraté na disku.

 • Samozrejme, prostredia je možné zdieľať s viacerými používateľmi s rôznou úrovňou oprávnení. Poplatky za prevádzku prostredia znáša vždy vlastník prostredia. Viac informácii nájdete v online dokumentácii k platforme.

 • Služba VNET PaaS beží nad našou platformou CloudPRO v DC Digitalis, uplatňuje sa na ňu teda rovnaké SLA 99,8%. Z pohľadu stability služby teda nieje dôvod váhať s nasadením produkčných prostredí.

  V prípade špecifických konfiguračných požiadaviek, požiadaviek na tvorbu vlastnej vnútornej infraštruktúry, nárokoch na priepustnosť siete vyššiu než 1Gbps a pokročilých služieb ako VPNaaS, Vám odporúčame využiť našu platformu CloudPRO.

 • Áno, k službe je dostupná technická podpora, priamo z ovládacieho prostredia služby VNET PaaS, v menu Pomoc -> Kontaktujte tím podpory, alebo prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov uvedených na tejto stránke v sekcii Kontakt.

CloudPRO #

 • Áno, viac informácií nájdete v dokumentácii k službe. Dokumentácia je k dispozícii všetkým klientom, ktorí majú službu CloudPRO aktívnu.

 • Áno, viac informácií nájdete v dokumentácii k službe. V prípade, že je vo vašom projekte pripojená špeciálna VLAN, je potrebné nás dopredu kontaktovať za účelom sprístupnenia tejto VLAN aj v službe CloudPRO. IP adresy zo služieb Serverhousing a Dedikhousing nie je možné preniesť.

 • Áno, je však potrebné dodržať postup uvedený v dokumentácii CloudPRO, ktorým pripravíte migrovaný VM na nasadenie v službe CloudPRO.

 • Vaša CloudPRO infraštruktúra využíva privátne IPv4 adresy. Všetky verejné IPv4 adresy sú priradené na WAN rozhrania virtuálnych smerovačov vo vašej CloudPRO infraštruktúre, na ktorých je realizovaný preklad privátnych adries na verejné pomocou one-to-one Static NAT. V prípade protokolu IPv6 sa preklad adries nerealizuje a na rozhrania virtuálnych strojov vo vašej CloudPRO sú priradené globálne IPv6 adresy z vášho dedikovaného / 64 rozsahu pomocou technológie SLAAC.

 • Odpoveď na túto otázku vám poskytne vydavateľ licencie. V prípade spoločnosti Microsoft to nie je možné. Licencie zabezpečujeme pre našich klientov za najlepšie ceny my ako partner programu Microsoft SPLA.

 • Faktúru získate po prihlásení sa do klientskej zóny na adrese: https://zone.vnet.sk.

 • Keďže ide o prenájom IaaS infraštruktúry, zdroje, ktoré sú vám priradené, sú pre vás rezervované a sú vám vždy k dispozícii. Z tohto dôvodu platíte za rezervované zdroje bez ohľadu na to, či sú využívané, alebo nie. Toto sa týka len rezervovaných zdrojov. Zdroje čerpané nad rámec rezervovaných zdrojov, sa fakturujú dynamicky podľa toho, ako sú využívané.

 • Služba je fakturovaná pomocou paušálnej preddavkovej faktúry s doúčtovanými zdrojmi využitými nad rámec rezervovaných zdrojov.

 • Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

 • Možnosť testovacej prevádzky a jej podmienky riešime individuálne. V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje e-mailom na adrese sales@vnet.eu.

 • Žiadosť o ukončenie služby je možné zaslať poštou alebo e-mailom na adresu sales@vnet.eu. Účet je následne automaticky zrušený po vypovedaní služby.

 • Áno, pre zálohovanie využívame technológiu Trilio. Viac informácií o tejto technológii a možnostiach zálohovania nájdete v dokumentácii k službe CloudPRO, alebo na stránke produktu CloudPRO.

 • Áno, používateľ služby CloudPRO je oprávnený do systému nahrávať vlastné image, ktoré sú dostupné len v rámci jeho projektu. Je však potrebneé postupovať podľa odporúčaní v dokumentácii k službe z dôvodu zabezpečenia kompatibility s platformou CloudPRO. Jedná sa o spoplatnený diskový priestor.

 • Áno, služba CloudPRO má k dispozícii plnohodnotné API. Viac o API sa dozviete v dokumentácii ku CloudPRO.

 • Áno, k službe je dostupná technická podpora prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov uvedených na tejto stránke v sekcii Kontakt.

 • Vaša pôvodná konfigurácia, na základe ktorej vám bol vypočítaný commitment zahŕňa zdroje rezervované pre vás. Konkrétne: vCPU, RAM, množstvo rezervovaného diskového priestoru každého z typov (Standard, Pro, Flash) a počet rezervovaných IPv4. Doplnkové služby ako LBaaS, VPNaaS, zálohovanie, snapshoty a výpočtové zdroje čerpané nad rámec commitmentu sú účtované na základe hodinového intervalu.

 • Áno, táto funkcionalita je plne podporovaná. Anycast as a Service je služba, ktorá poskytuje redundanciu prostredia v cloude na úrovni sieťovej konektivity, ktorá umožňuje súčasne využívať zdroje alokované v oboch cloudovych prostrediach/lokalitách (active-active klastre), čo vedie k zvýšeniu efektivity prevádzky IS. Službu Anycast je možné využiť v prípade, že existujú dve prostredia v cloude. Jedno v SHC3 a druhé v DIGITALISe, medzi ktorými je možné zdieľať jednu spoločnú IP adresu.

 • Pre dosiahnutie maximálnych rýchlostí pripojenia VM do infraštruktúry využívame technológiu Multiqueues hypervizora KVM, ktorá umožňuje dosiahnuť nasledovnú priepustnosť v závislosti od množstva vCPU VM:

  Počet vCPU VM Priepustnosť VM <-> infraštruktúra v jednom smere
  1 3.6 Gbps
  2 4.5 Gbps
  4 6.1 Gbps
  8 8.5 Gbps

 • V prípade, že využívate služby CloudPRO z oboch dátových centier, môžete využiť technológiu IP ANYCAST pre dosiahnutie mimoriadne vysokej dostupnosti a odolnosti voči DDoS útokom pri vysokej efektivite vynaložených prostriedkov. Požiadavky budú obsluhované z oboch DC súčasne v active-active režime. Požiadavku obslúži to DC, ktoré je bližšie ku klientovi. Napríklad, požiadavky zo SR obslúži CloudPRO v SHC3 a požiadavky zo sveta obslúži CloudPRO v DC Digitalis.

 • Áno, každý projekt v službe CloudPRO vie získať/64 prefix zdarma zadaním požiadavky na technickej podpore našej spoločnosti e-mailom na podpora@vnet.eu.

 • Áno, prednosťou služby CloudPRO je, že typ úložiska Storage Standard, Pro alebo Flash môžete zmeniť kedykoľvek presne tak, ako vám to práve vyhovuje. Nové dáta budú zapisované okamžite na zvolený typ úložiska a k relokácii existujúcich dát dôjde do 24hodín. Zmena sa automaticky prejaví aj vo fakturácii, nie je teda nutné kontaktovať obchodné oddelenie.

 • Čo sa týka vCPU a RAM, teoreticky je zmenšenie možné. Disk však zmenšovať neodporúčame. Odporúčame vám v plnej miere využívať možnosti horizontálneho škálovania. Je to rýchla a efektívna cesta ako reagovať na zmenu množstva dopytov.

 • Zväčšovanie inštancií alebo tzv. vertikálne škálovanie je možné realizovať samotným používateľom. V prípade, že sa nezväčšuje disk, ide o niekoľkosekundovú operáciu, pri ktorej sa však musí inštancia reštartovať. Odporúčame vám uprednostniť horizontálne škálovanie s využitím našej služby LBaaS.

 • Áno, služba CloudPRO podporuje aj technológiu MultiAttach, vďaka ktorej môžete pripojiť disk k viacerým VM súčasne. Samozrejme, je potrebné postupovať s ohľadom na typ súborového systému, ktorý použijete, alebo zabezpečiť, aby súborový systém modifikoval len 1 VM.

 • Áno, verejnú IP adresu, tzv. Floating IP address, môžete voľne prenášať v rámci vášho projektu.

 • Áno, samozrejmosťou je ukončenie SSL/TLS tunela na loadbalanceri s bezpečným uložením kryptografického materiálu.

 • Áno, služba CloudPRO podporuje IPsec VPN. VPN je možné spravovať prostredníctvom kontrolného panelu služby CloudPRO, API alebo CLI utility openstack clienta.

 • Je možné získať viac používateľských prístupov k službe CloudPro? Áno, prostredníctvom autorizovanej požiadavky smerovanej technickej podpore. Autorizovanú správu nám môžete zaslať po prihlásení sa do zákazníckej zóny na adrese https://zone.vnet.sk/login.

 • Je to statická verejná IPv4 adresa priradená k vášmu cloudovému serveru, ktorú je v prípade poruchy možné priradiť k redundantnému serveru. Túto IP nie je vidieť v OS inštancie ako IP sieťového rozhrania.

 • Je potrebné povoliť komunikáciu vo firewalle cez tzv. Security Groups. Viac sa dočítate v dokumentácii k službe CloudPRO.

 • Východiskové pravidlo pre FWaaS je nepovoliť žiadnu komunikáciu, a preto je potrebné definovať pravidlá aj pre vnútornú sieť.

 • Áno, ale predtým je potrebné inštanciu zrušiť a vytvoriť nanovo z už zväčšeného disku.

 • CentOS-6x CentOS 7.x CoreOS Debian Buster 10.0.0 Debian Jessie 8.6.2 Debian Stretch 9.1 Fedora 27 Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus) Ubuntu 18.04 Cloud Ubuntu 20.04 Windows Server 2016 Windows Server 2019 prípadne ďalšie, ktoré si môžete do služby importovať za predpokladu, že ich na takéto použitie pripravíte a licenčný model daného OS to umožňuje.

 • Kontaktujte naše obchodne oddelenie prostredníctvom e-mailu na sales@vnet.eu alebo telefonicky na 0800 24 24 24. Ak už využívate služby CloudPRO, skúste vyhľadať odpoveď v dokumentácii k službe CloudPRO.

Zákaznícka zóna #

 • Vaše konto si môžete vytvoriť pomocou sprievodcu žiadosti o konto na tomto linku. Na úspešnú registráciu budete potrebovať číslo vašej zmluvy a e-mailovú adresu, ktorá je v zmluve zaevidovaná. V prípade, že identifikácia nebude úspešná, môžete kontaktovať naše obchodné oddelenie prostredníctvom e-mailu na vnet@vnet.eu alebo telefonicky na 0800 24 24 24.

 • Vaše prihlasovacie heslo môžete zmeniť po prihlásení sa kliknutím na váš login v ľavom hornom rohu. Svoje heslo si zmeníte cez odkaz „Zmeniť moje heslo“.

 • Áno, každý človek, ktorého evidujeme k vašej zmluve v našom internom systéme, môže mať pridelené konto. Každému je automaticky vygenerovaný vlastný login a heslo. Tieto kontá môžete manažovať v sekcii „Správa osôb“.

 • Áno, je to možné po prihlásení sa do konta v sekcii „Správa osôb“. V tejto sekcii máte prehľad o všetkých osobách, ktoré majú prístupy do konta. Po kliknutí na „Upraviť konto“ môžete meniť nastavenia pre danú osobu. Viete nastaviť, či máme na vybraný e-mailový kontakt zasielať oznamy, a taktiež môžete manažovať zoznam prístupových práv. Pre dané konto môžete zakázať, resp. povoliť nasledovné aktivity: povoliť iba prístup do faktúr, povoliť manažovať užívateľov a zasielať autorizované správy, zakázať prístup do faktúr a zakázať prístup do výpisu VoIP hovorov.

 • Autorizačný PIN kód je špeciálne číslo automaticky generované každému zákazníkovi, ktoré zasielame prostredníctvom SMS správy po inštalácii služieb. Slúži na autentifikáciu zákazníka pri nahlasovaní takých požiadaviek, ktoré by mohli zmeniť alebo ovplyvniť službu, po prípade pri zasielaní a zmene osobných údajov, či faktúr. Slúži ako bezpečnostný prvok pri vzájomnej komunikácii. Viac o našej bezpečnostnej politike si môžete prečítať v našom blogu.

 • Áno, váš PIN kód si môžete zmeniť vo VNET Zákazníckej zóne. Po prihlásení sa do svojho konta vstúpte do sekcie „Môj profil“ a po zadaní požadovaného PIN kódu ho potvrďte tlačidlom „Uložiť“.

 • Autorizovaná správa slúži na efektívnu komunikáciu medzi spoločnosťou VNET a našimi zákazníkmi. Pred jej odoslaním si môžete zvoliť typ vašej požiadavky a potvrdiť číslo zmluvy, na ktorú vašu požiadavku smerujete. Vaša požiadavka je prostredníctvom autorizovanej správy autentifikovaná. To znamená, že plne nahrádza identifikáciou PIN kódom, o ktorom si môžete prečítať v dvoch predchádzajúcich otázkach. Vďaka tejto výhode je tento spôsob komunikácie bezpečný, rýchly aj adresný, nakoľko sa dostane priamo na kompetentné oddelenie, ktoré sa bude vašou požiadavkou zaoberať.

 • Áno, po prihlásení sa do konta je potrebné prejsť do sekcie „Faktúry“, kde môžete nájsť zoznam všetkých vydaných faktúr. Faktúry môžete priamo vo VNET Zákazníckej zóne uhradiť, stiahnuť si v PDF formáte aj skontrolovať ich stav.

 • Základnými podmienkami pre nastavenie trvalého príkazu sú fixný mesačný poplatok za služby a pridelený variabilný symbol. Nakoľko sa jedná o zásah do faktúr, vašu požiadavku potrebujeme mať autorizovanú. Prvou možnosťou je prihlásiť sa do VNET Zákazníckej zóny a v sekcii „Autorizovaná správa“ napísať vašu požiadavku. Druhou možnosťou je kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu na financie@vnet.eu alebo telefonicky na 0800 24 24 24, kde vám naši pracovníci s nastavením variabilného symbolu pomôžu. V tomto prípade budete potrebovať aj autorizačný PIN kód.

 • Áno, inkaso si môžete zriadiť jednoducho z pohodlia domova bez návštevy banky po prihlásení sa do VNET Zákazníckej zóny. Návod na nastavenie inkasa nájdete v sekcii „Návody“ alebo na adrese vnet.sk/inkaso. Pokiaľ sa vám v menu vľavo nezobrazuje možnosť „Inkasné platby“, je potrebné prihlásiť sa do VNET Zákazníckej zóny s účtom, ktorý má administratívne práva (štatutárny zástupca, správca účtov a autorizovaných osôb).

 • Štatistiky môžete nájsť po prihlásení sa do konta v sekcii „Zmluvy“ po výbere príslušnej zmluvy. Kliknutím na možnosť štatistiky sa dostanete do sumárnych štatistík prenosu dát s možnosťou vyfiltrovania si požadovaného obdobia, či „štatistiky prenosu dát podľa IP adresy“. Okrem štatistík môžete vidieť aj zoznam osôb, ktoré sú autorizované na prístup do dátového centra.

 • V tejto časti si môžete jednoducho skontrolovať stav našich systémov v prípade, že ste zaevidovali poruchu vašej služby. V sekcii nájdete stav dostupnosti dátových centier a stav hostingových služieb.

 • Áno, cez profil môžete vyhľadať servisné protokoly aj technické požiadavky, ktoré máme evidované v celej histórii vašej aktívnej služby. Stačí v sekcii „Zmluvy“ vyhľadať a otvoriť tú zmluvu, ktorej detail si chcete pozrieť. Po otvorení detailu sa v hornej časti nachádzajú možnosti zobraziť servisné protokolyzobraziť technické požiadavky.