Rýchla a efektívna
komunikácia
so zákazníkmi

Modrá a zelená linka, 0800 telefónne číslo pre vašu firmu

Nízke počiatočné investície
do zriadenia služby

Efektívne riadenie
komunikácie

Profesionálny
imidž

Vyšší komfort
pre zákazníkov

Výhody inteligentných čísiel pre vaše podnikanie

  • Jedno unikátne kontaktné číslo pre vašich zákazníkov na celom území SR
  • Nezáleží, kde sídli vaša firma a aké má telefónne čísla, vaši zákazníci komunikujú vždy cez 0800 alebo 0850
  • Jednoduchá a zrozumiteľná marketingová komunikácia telefónneho čísla pre komunikáciu so zákazníkom
  • Inteligentné riadenie hovorov pomocou doplnkových služieb
  • Nízke zriaďovacie náklady a rýchla inštalácia
  • Garantovaná kvalita hlasových služieb – SLA
  • Skvelé využité pre akýkoľvek helpdesk, sales centrum, alebo call centrum

Zelená linka - 0800

služba, ktorá umožňuje bezplatné telefonovanie na číslo 0800 z fixných a mobilných sietí v SR, pričom cenu za volanie platí zákazník, ktorý má zmluvu na telefónne číslo 0800 (telefonovanie na účet volaného).

Modrá linka - 0850

služba, ktorá umožňuje telefonovanie na číslo 0850 za cenu miestneho volania z celého územia SR (podľa Tarify VNET), resp. za cenu volania do fixnej siete podľa príslušnej tarify telekomunikačného operátora.

Virtuálny fax

Jednoducho prijímate faxy z celého sveta. Nepotrebujete drahé faxové zariadenie. Ovládanie prostredníctvom webovej aplikácie. Máte k dispozícii archív prijatých a odoslaných faxov Sekundová tarifikácia šetrí vaše náklady. Za prichádzajúce faxy neplatíte.

alebo nás kontaktujte e-mailom na vnet@vnet.sk

VNET technická podpora

Ikona kalendára

365 dní v roku,
24 hodín denne

Ikona slúchadiel

3 úrovne technickej
podpory

Ikona osoby

6 technikov
nonstop v službe

Ikona slúchadiel

Tím certifikovaných
špecialistov

Blog

26. marca 2020

Ako udržať prevádzku firmy počas pandémie

2. júla 2020

Ako si poradiť s DDoS útokmi

13. mája 2020

IPv6 seriál: adresácia

3. marca 2021

Úspešný rok 2020 v číslach