Inteligentné čísla 0800 a 0850

Rýchla a efektívna komunikácia so zákazníkmi


VNET technická podpora

0800 Zelená linka

služba, ktorá umožňuje bezplatné telefonovanie na číslo 0800 z fixných a mobilných sietí v SR, pričom cenu za volanie platí zákazník, ktorý má zmluvu na telefónne číslo 0800 (telefonovanie na účet volaného). 
  


0850 Modrá linka

služba, ktorá umožňuje telefonovanie na číslo 0850 za cenu miestneho volania z celého územia SR (podľa Tarify Vnet), resp. za cenu volania do fixnej siete podľa príslušnej tarify telekomunikačného operátora.

S linkou 0800 a 0850 získate funkcie profesionálnej ústredne


Automatická spojovateľka

Systém automatického navigovania, privítania a odpovedania volajúcim, podľa nakonfigurovanej štruktury. Ak voláte technické oddelenie, stlačte 2.

Rozvrh smerovania hovorov

Nastavenie smerovania hovorov a prehrávania hlášok podľa presne zadefinovaných pravidiel. Napríklad: Mimo pracovnej doby, alebo cez víkendy sa automaticky prehrá hláška, alebo sa smeruje hovor na iné telefónne číslo.

Autorizacia volajúceho

Volajúcich viete jednoducho autorizovať pomocou PIN kódu. Dovolajú sa vám iba tí zákazníci, ktorí poznajú zadefinovaní kód.