SLA - service level agreement

SLA je zmluvný záväzok, ktorým definujeme kvalitu nami poskytovaných služieb. V prípade, ak dôjde k akejkoľvek poruche naše SLA vám garantuje nástup na servis do určitého počtu hodín. Presnú definíciu SLA pre jednotlivé služby môžete vidieť v nasledujúcej tabuľke.


Služba
Garantovaná
dostupnosť služby
Výpočet
dostupnosti
Doba nástupu
na servis počas
pracovnej doby
Doba nástupu
na servis mimo
pracovnej doby
Digital TV Digital TV 95,000% mesačne 24 hod 24 hod
Internet HomeLink 95,000% mesačne
24 hod 24 hod
FlexiLink 97,000% mesačne
12 hod 24 hod
GarantLink 99,500%
mesačne 2 hod 5 hod
ADSL
bez garancie bez garancie
bez garancie
bez garancie
Dátové služby L2 okruh 99,500% mesačne 2 hod 4 hod
Housing DC SHC II 99,700%
ročne 1 hod 3 hod
DC SHC III 99,900% ročne 1 hod 2 hod
DC Digitalis 99,993% ročne 1 hod 2 hod
Kolokácia
99,999% ročne 1 hod 2 hod
Dedikovaný server
Hardware 97,000% ročne 2 hod 5 hod
Konektivita
99,900% ročne 1 hod 2 hod
Cloudové služby JUSTCloud 99,800% ročne 2 hod 2 hod
CloudPRO 99,800% ročne 2 hod 2 hod
Správa TZIT
Dohľad servera 97,000% ročne 24 hod 24 hod
Správa servera 99,500% ročne 2 hod 4 hod
Správa počítačov 95,000% mesačne 3 hod 24 hod
Správa LAN 95,000% mesačne
3 hod 24 hod
Kamerový systém Hardware 95,000% ročne 24 hod 24 hod
Správa 95,000% ročne 12 hod 18 hod
Webhosting Webhosting 99,500% ročne 2 hod 5 hod

Doplňujúce informácie k SLA:

  • Lehota pre nástup na servis v pracovnej a mimo pracovnej doby sa určuje podľa času nahlásenia poruchy v zmysle príslušných zmluvných podmienok pre daný typ služby.
  • Pracovná doba je v od pondelka do piatku, od 8:00 do 17:00 okrem štátnych sviatkov.
  • Pri službe VNET Serverhousing sa za poruchu v DC, ktoré je vybavené zdvojenými prívodmi energie a konektivity, považuje len výpadok oboch elektrických prívodov a oboch dátových konektivít.
  • Pri službe VNET Webhosting sa za poruchu nepovažuje hackerský útok na jednotlivú webovú stránku, pokiaľ je server ako celok funkčný.
  • Kolokáciou sa rozumejú služby dátového centra (DC) mimo sieťových služieb, a to elektrické napájanie, chladenie a dark fiber.
  • SLA pre služby VNET VoIP sa určujú podľa SLA využívaného internetového pripojenia. V prípade, že internetové pripojenie k službe VoIP nezabezpečuje spoločnosť VNET je SLA pre službu VoIP na úrovni 97%
  • Na doplnkovú službu IP KVM sa nevťahuje SLA pre housingové služby.
  • Na vandalizmus, stratu, odcudzenie a znečistenie sa nevťahuje SLA pre kamerový systém.
  • Mesačné SLA sa vypočítava na základe priemerného mesiaca 365/12 a ročné SLA sa vypočítava na základe štandardného roka 365 dni.
  • Vyššie uvedené podmienky sa nedotýkajú ustanovení príslušných zmlúv a Všeobecných podmienok spoločnosti VNET a.s. pre príslušný typ poskytovanej služby.

Niečo z nášho blogu

Buďte priamo v centre diania

blog photo

Ako udržať prevádzku firmy počas pandémie

Najcennejším zdrojom potrebným pre udržanie prevádzky firmy počas pandémie sú ľudia. Okrem toho, že sú najťažšie nahraditeľní, sú aj najzraniteľnejší. Ako môžeme zabezpečiť...

Mgr. Vladimír Kupčo
26. marca 2020
blog photo

Ako si poradiť s DDoS útokmi

Už v minulosti sme sa v blogoch viackrát venovali téme DDoS útokov, tak prečo to omieľame stále dookola? Pretože ubrániť sa DDoS útoku stále nie je vôbec jednoduché a ako stúpa sofistikovanosť...

Vladimír Stopka
2. júla 2020
blog photo

IPv6 seriál: adresácia

Neviem ako si na svoj prvýkrát spomínate vy, ale keď som sa ja pozrel prvýkrát na IPv6 adresu, zostal som celkom zhrozený a v obavách. Adresy zrazu obsahovali písmená a boli podstatne dlhšie.

Lukáš Kleščinec
13. mája 2020