Meranie
rýchlosti

internet speed test

Aplikácia od spoločnosti OpenSpeedtest.com na meranie rýchlosti internetového pripojenia je nástroj, ktorý vám umožňuje monitorovať a merať rýchlosť svojho internetového pripojenia priamo na vašom zariadení, ako napríklad počítač, smartphone alebo tablet.

internet speed test

Po kliknutí na widget sa spustí test rýchlosti, ktorý odosiela a prijíma dáta z internetu a meria čas, ktorý trvá prenos týchto dát. Na základe týchto meraní vám widget poskytuje informácie o rýchlosti sťahovania (download), nahrávacej rýchlosti (upload) a oneskorení (ping).

Tieto údaje vám umožňujú sledovať a overiť, či vaše internetové pripojenie dosahuje očakávanú rýchlosť a kvalitu. Väčšina aplikácií na meranie rýchlosti internetu je pripojená k serverom umiestneným v rôznych lokalitách, čo vám umožňuje získať informácie o rýchlosti pripojenia z rôznych zdrojov. Radi by sme vás upozornili, že výsledky merania sú len orientačné a nemusia vždy odrážať reálnu rýchlosť vášho pripojenia, keďže treba zohľadniť rôzne faktory ako korektné rozoznanie lokality, agregácia, dočasné fluktuácie a podobne. Odporúčame vám preto použiť widget na merianie niekoľko krát v rôznych časových intervaloch.