Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje prevádzkovateľa VNET a.s. 

vo veciach ochrany osobných údajov

Kontaktné údaje zodpovednej osoby