Podporujeme vás od najmenších až po najväčších

Od začiatku pôsobenia na slovenskom telekomunikačnom trhu v roku 2002 je naším cieľom poskytnúť zákazníkom také služby, ktoré im zabezpečia rýchly a spoľahlivý prístup k informáciám, efektívnu prácu a tým základ pre ich konkurenčnú výhodu. VNET telekomunikačné riešenia, ktoré fungujú

Už vyše 15 rokov poskytuje komplexné telekomunikačné riešenia od garantovaného internetového pripojenia, cez cloudové služby, hosting, hlasové riešenia VoIP až po komplexné služby na doma. Disponujeme vlastnou optickou sieťou a poskytujeme špičkový technologický priestor pre klientské zariadenia v 3 dátových centrách. Našou silnou stránkou je individuálny proaktívny prístup, technická podpora 24/365 a silný tím ľudí, nadšencov pre telekomunikačné skvelé služby.

Spoznajte nás