Záleží nám na životnom

prostredí, v ktorom žijeme

V rokoch 2012 až 2014 sme sa zúčastnili projektu EKOprofit Bratislava , iniciatívy medzi mestami Bratislava a Viedeň. Hlavným cieľom tohto projektu bolo zvyšovanie environmentálneho povedomia v malých a stredných podnikoch a tak zlepšovanie ich vzťahu k životnému prostrediu. Dodnes je výsledkom motivácia firmy prijímať postupne čo najviac environmentálnych opatrení a šíreniť posolstvo ochrany životného prostredia medzi zamestnancov aj klientov. Počas prvého ročníka, ktorého sme sa zúčastnili aj my, mal projekt EkoProfit naozaj zaujímavé výsledky. Posúďte sami:

EkoProfit certificate

Počas prvého ročníka, ktorého sme sa zúčastnili aj my, mal projekt EkoProfit naozaj zaujímavé výsledky. Posúďte sami:

  • počet konzultovaných spoločností: 32
  • počet zamestnancov v spoločnostiach: cca. 16 000
  • priemerne ušetrené náklady na spoločnosť: 7 800 € / rok
  • množstvo ušetrenej elektr. energie: 1 481 000 kWh
  • množstvo ušetrenej tepelnej energie: 502 000 kWh
  • množstvo ušetrených PHM: 113 000 l
  • zníženie emisií CO2: 880 t
  • zníženie produkcie KO: 374 t
Charging icon

Separujeme odpad

Niekde bolo treba začať

Separovanie odpadu bola naša prvá a zároveň najjedoduchšia firemná ekologická aktivita. Po zavedení trojkošov sme postupne zrušili všetky malé koše pod stolmi a vrámci kancelárií máme pár zberných miest.

Factory icon

Vybudovali sme ekologické dátové centrum

V roku 2013 sme otvorili prvé ekologické dátové centrum na slovensku.

Dátové centrá sú obrovské žrúty elektrickej energie, zároveň sa v nich tradične používajú technológie, ktoré škodia životnému prostrediu. My sme sa rozhodli postupovať inak a postaviť dátové centrum, ktoré bude šetrné k prírode bez toho, aby sme robili akékoľvek kompromisy na jeho kvalite a spoľahlivosti. Vďaka zeleným technológiám a unikátnemu systému chladenia je DC Digitalis prvé ekologické dátové centrum na Slovensku.

Ecologist icon

Motivujeme zákazníkov, aby využívali šetrnejšie technológie

Ak našI zákazníci využívajú zariadenia ktoré spotrebujú menej energie šetria oni, nie my

Transparentným modelom spoplatňovania housingových služieb motivujeme našich zákazníkov, aby využívali servery s menšou spotrebou elektrickej energie. Vďaka tomuto modelu je parameter spotreby zaujímavý aj pre nich. Zákazník tak šetrí nie len životné prostredie, ale aj svoje náklady.

Bike icon

Do práce na bicykli

Pálime náš vlastný tuk, nie benzín

Dlhodobo sa snažíme zodpovedne správať nielen voči nášmu životnému prostrediu, ale aj voči nášmu zdraviu. Jednou z možností udržiavania sa vo fyzickej a psychickej kondícii je aktívny pohyb. Mnohým z nás vyhovuje aktívny začiatok dňa, ktorý nás pripraví na sústredenú prácu počas celého dňa. Preto počas teplejších dní volíme bicykel ako ideálny dopravný prostriedok na presun do práce. V súvislosti s tým sme zabezpečili nové stojany a aj vďaka sprche sme sa stali definitívne bike friendly pracoviskom. V máji sa už tradične zúčastňujeme súťaže Do práce na bicykli, čo nás ešte viac motivuje prekonávať svoje výkony. Takýto začiatok dňa odporúčame každému!