Poznáte VNET?

Už viac ako 18 rokov poskytovania komplexných telekomunikačných riešení

Sme spoločnosť s bohatými skúsenosťami, ktorá už viac ako 19 rokov poskytuje komplexné telekomunikačné riešenia od garantovaného internetového pripojenia, cez cloudové služby, hosting, hlasové riešenia VoIP až po komplexné služby na doma. Disponujeme vlastnou optickou sieťou, ktorá aktuálne dosahuje viac ako 200 km a na jej rozširovaní neustále pracujeme. V súčasnosti poskytujeme špičkový technologický priestor pre klientské zariadenia v našich troch dátových centrách.

Našou silnou stránkou je individuálny a proaktívny prístup, technická podpora 24/365, dlhoročné skúsenosti a inovatívne riešenia, ktoré prispôsobujeme požiadavkam našich klientov. Základom našej stability je silný tím ľudí, ktorí tvoria nadšenci pre telekomunikačné služby, nové technológie a výzvy.

pracujúci zamestnanec VNETu
pracujúca zamestnankyňa VNETu pracujúci zamestnanec VNETu
pracujúci zamestnanec VNETu pracujúci zamestnanec VNETu

Naše služby poskytujeme
na celom území SLOVENSKA

mapa Slovenska
  • od roku 2003 máme štatút LIR v RIPE.net
  • v roku 2006 sme sa pretransformovali na akciovú spoločnosť
  • máme pokrytie na viac ako 90% územia Slovenska
  • sme tím odborníkov, profesionálov a nadšencov
  • služby poskytujeme viac ako 6 000 firemným zákazníkom
  • naša technická podpora je zákazníkom k dispozícii 24/365

Záleží nám na životnom prostredí, v ktorom žijeme

V rokoch 2012 až 2014 sme sa zúčastnili projektu EKOprofit Bratislava, iniciatívy medzi mestami Bratislava a Viedeň. Hlavným cieľom tohto projektu, bolo zvyšovanie environmentálneho povedomia v malých a stredných podnikoch a tak zlepšovanie ich vzťahu k životnému prostrediu. Výsledkom je motivácia firmy prijímať postupne čo najviac environmentálnych opatrení a šírenie posolstva ochrany prostredia medzi zamestnancov aj klientov.
firemné auto VNET
ikonka Eko dátového centra

Vybudovali sme ekologické dátové centrum

ikonka človeka rozmýšlajúceho ekologicky

Motivujeme zákazníkov využívať ekologické technológie

ikonka elektromobilu

Používame firemné
elektrické autá

ikonka bicykla

Do práce chodíme
na bicykloch a zapájame sa do iniciatívy Do práce na bicykli

Naša topológia siete

Základom poskytovania spoľahlivých služieb je výkonná
backbone sieť s celkovou kapacitou ~500 Gbps.

topologia siete VNETu

102

Zamestnancov

20

CISCO certifikátov

2

Držitelia prestížnych certifikátov The Uptime Institute

34

ŠPECIALISTOV s odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike

Čo o nás povedali iní

Certifikáty

Naši špecialisti sú špičkou vo svojom odbore, čo dokazuje aj množstvo ich certifikátov. Je pre nás veľmi dôležité, aby si neustále rozširovali svoje znalosti. Preto častokrát navštevujú domáce aj zahraničné konferencie a rozvíjajú svoje vedomosti prostredníctvom odborných kurzov.

Technikcá inšpekcia
Technická inšpekcia SR
Cisco Certifikáty
CISCO
Red Hat Certifies System Administrator
Red Hat Certified System
Red Hat Certified Engineer
Red Hat Certified Engineer
Accredited Tier Specialist by Uptime Institute
Accredited Tier Specialist
Accredited Tier Designer by Uptime Institute
Accredited Tier Designer
ISO 270001
ISO 270001