NOVÉ TRENDY V IT MANAŽMENTE

fotka konferencie
  • 24 November 2011

V novembri 2011 sa v priestoroch hotela Gate One uskutočnila konferencia Nové trendy v IT manažmente, ktorú sme organizovali v spolupráci s Britskou obchodnou komorou a občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu. Nosnou témou konferencie bol cloud computingu a jeho možné uplatnenie na Slovensku.

Program:
  • Konferenciu zahájil splnomocnenca vlády pre informačnú spoločnosť Roland Sill.
  • Program pokračoval prednáškou technického riaditeľa spoločnosti Microsoft Slovakia, Jána Paulecha. Ten vo všeobecnosti predstavil ekonomické výhody platformy cloud, porovnal výhody a nevýhody pričom sa v svojej prednáške zameral na privátny aj verejný cloudu.
  • Ľuboš Šenkery z Hewlett-Packard Slovakia, sa vo svojej prezentácii pozrel na problematiku cloudu zo strany dostupných riešení spoločnosti HP.
  • Marián Hauskrecht zo spoločnosti Systeming sa zameral na efektívnosť dátových centier a ich dôležitého postavenia v problematike cloud computingu.
  • Martina Drahoša od nás z VNETu prednášal na tému „Rozhodovanie manažmentu na ceste do cloudu“. V rámci prednášky spomenul jednotlivé aspekty cloudu, akými sú dostupnosť, synchronizácia, samoobslužnosť, škálovateľnosť, otázka bezpečnosti, cena a úspora, ale aj potenciálne problémy, ktoré pred prechodom do cloudu treba zvážiť.
  • Prednáškovú časť uzavreli Rastislav Janota zo spoločnosti CNC a Roland Takacs zo spoločnosti SWAN. Prvý menovaný predstavil využitie cloudu v štátnej, verejnej správe a administratíve v celosvetovom merítku. Rastislav Janota následne prezentoval projekt portal.gov.sk ako prvú reálnu cloud aplikáciu vo verejnej správe na Slovensku.

Zaujali vás naše konferencie? Radi vás uvidíme na ďalšej, ktorú pripravujeme