Správca počítačových sietí a informačných systémov

Miesto práce

Nám. hraničiarov 39, Bratislava

Pracovný pomer

Plný úväzok

Termín nástupu

Dohodou

Mzda (brutto)

1 500 EUR/mesiac

od 1500 €/mesačne brutto + mesačná variabilná odmena (celkový balík odmeňovania závisí od skúseností a znalostí kandidáta)

Aká bude náplň tvojej práce?

Na úvod niečo v krátkosti o nás:
Vlastníme viac ako 300 km optickej siete, ktorú neustále rozširujeme; spravujeme viac ako 500 prístupových bodov, retranzov a uzlov ako aj vlastníme 3 dátové centrá lokalizované v Bratislave, v ktorých máme umiestnené fyzické zariadenia od popredných svetových výrobcov ako CISCO, F5, CHECKPOINT, DELL EMC, HPE a iných, ktoré využívame na implementáciu riešení pre nás a našich klientov. Prevádzkujeme cloudové riešenia na technológiách OPENSTACK, AZURE STACK a VMWARE. Našim krédom je neustále sa zlepšovať a prinášať nové, kvalitné služby, ktoré naplnia potreby klientov.

Naše očakávania a Tvoja náplň práce: 
Poteší ťa ak tvoja nová práca bude kombináciou aktivít spojených so správou počítačových sietí až po navrhovanie správy systémových riešení u zákazníka (servery s Windows platformou, správa a implementácia serverových rolí do klientskej siete)? Vyhľadávaš typologicky prácu, ktorá bude vyvážená t.j. v teréne u klienta ako aj sedavého charakteru? Motivuje ťa variabilita pracovných úloh? Ak áno, tak nestrácaj svoj čas a energiu a príď sa sám presvedčiť, že VNET je to správne miesto na posun v Tvojej pracovnej kariére...
 1. aktívna účasť na projektoch zahrňujúcich komplexne sieťové, systémové a bezpečnostné riešenia na mieru šité pre klienta
 2. MS 365, Azure – administrácia a nasadenie cloudových riešení
 3. servis a administrácia klientských LAN sieti a Windows systémových riešení
 4. realizácia sieťových auditov, návrhy a realizácie revitalizácii sietí vrátane systémových riešení zákazníkov
 5. tvorba a udržiavanie aktuálnej technickej dokumentácie
 6. tvorba cenových ponúk na hardware a software podľa požiadaviek klienta
 7. ... a súvisiace aktivity, ktoré sú spojené aj s prácou servisného technika

Čo získaš u nás navyše?

VNET je spoločnosť s priateľskou atmosférou, ktorá ti rýchlo prirastie k srdcu. Naša firemná kultúra je charakteristicky otvorená, pestrá, ohľaduplná voči životnému prostrediu, dynamická a samozrejme zábavná. Nepoznáme slová nefunguje to alebo nedá sa to - spoločne ako tím dosiahneme cieľ, neúspechy prekonáme a tešíme sa z našich úspechov. Vieme Ti ponúknuť:

Tím ľudí, ktorý inšpiruje a
motivuje
Efektívna organizačná
štruktúra
Prácu prispôsobujeme
ľuďom, nie ľudí práci
 1. priestor na sebarealizáciu vďaka variabilite pracovných úloh
 2. mmožnosť pracovať so špičkovými technológiami a aktívne sa spolupodieľať na zaujímavých projektoch
 3. príležitosť vzdelávania sa a rastu; finančnú podporu certifikácií
 4. HW (vlastný NTB, MT)
 5. každý mesiac firemné raňajky a spoločné firemné akcie (ak to okolnosti dovolia)
 6. kávu a čaje po celý deň zdarma
 7. aktívne využitie práce z domova (home-office)
 8. zľavy na portfólio služieb spoločnosti, príspevok na šport/relax


Aké zručnosti budeš potrebovať?

Teší nás, že si prišiel až takmer na koniec inzerátu. Na záver pridávame už len niekoľko dôležitých osobnostných predpokladov, ktoré urobia z teba ideálneho člena nášho VNET tímu:

Čo urobiť, ak ťa ponuka zaujala?

Všetkým uchádzačom v mene VNETu ďakujeme za prejavený záujem – veľmi si to vážime. Na zaradenie do výberového procesu je potrebné poslať aktuálny životopis spolu s krátkym, ale výstižným, na mieru šitým motivačným textom. Po našom starostlivom posúdení a vyhodnotení životopisov (prípadne doplňujúcej dokumentácie) budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené kritéria na postup do ďalšieho kola - osobný pohovor. Ďakujeme za pochopenie.

Zaslaním životopisu dáva uchádzač výslovný súhlas spoločnosti VNET a.s. na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v životopise, a to pre účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VNET a.s. a prípadné kontaktovanie za účelom osobného pohovoru. Tento súhlas udeľuje uchádzač spoločnosti VNET a.s. ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a Nariadení “GDPR” č. 2016/679. Súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať, a to aj emailom na emailovú adresu: osobneudaje@vnet.sk. Ako dotknutá osoba má uchádzač práva uvedené v § 19 a nasl. Zákona (t.j. požadovať prístup k osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 Zákona). Osobné údaje nebude VNET a.s. odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebude ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a bude ich uchovávať maximálne po dobu šiestich mesiacov od prijatia životopisu.

Napíš mi na cv@vnet.eu (Zuzana Začková je moje meno) pokojne mi tykaj, aj tak si neskôr budeme tykať :-)

POSLAŤ ŽIVOTOPIS