Špecialista nákupu, logistiky a skladového hospodárstva (junior)

Miesto práce

Nám. hraničiarov 39, Bratislava

Pracovný pomer

Plný úväzok

Termín nástupu

Dohodou / čo najskôr

Mzda (brutto)

1200 EUR/mesiac

od 1200 €/mesačne brutto (celkový balík odmeňovania závisí od skúseností a znalostí kandidáta)

Aká bude náplň tvojej práce?

Máš inovatívny prístup k práci, zmysel pre detail a baví ťa organizovať všetko okolo seba? Nové postupy, nastavovanie a budovanie mechanizmu prepojenia skladu s nákupom sú pre teba výzvou? Máš zmysel pre poriadok, rád/a komunikuješ a zároveň sa nebojíš aj administratívnej práce? 

Jednoducho nakupovať v pracovnej dobe :-) – ak si vo všeobecnosti fanúšikom nakupovania, tak neváhaj a pridaj sa k nám a pomôž nám zastrešiť aj nasledovné činnosti:
 1. primárne online nákup/objednávanie tovaru a materiálu (nákup IT HW a SW)
 2. komunikácia s dodávateľmi a interne so zamestnanci v rámci celého procesu nákupu
 3. práca s procesným systémom a skladovým modulom v SW Pohoda
 4. komunikácia a administratíva spojená s kuriérskymi službami (online nákup)
 5. spracovanie, kontrola prijatých objednávok a stým spojená administratíva
 6. príjem a výdaj objednaného tovaru na sklad
 7. zodpovednosť za nakládku a vykládku tovaru
 8. sledovanie logistického reťazca, evidencia nedodaného tovaru, riešenie prípadných reklamácií
 9. dohľad na dodržiavanie interných postupov a predpisov, spolupráca na prieskume cien a trhu
 10. aktívna spolupráca s ostatnými oddeleniami v celom procese nákupu
 11. evidencia, kontrola a zakladanie dokladov a s tým spojená administratíva
 12. zodpovednosť za správnosť dokladov z účtovného hľadiska a z hľadiska skladového hospodárstva


Čo získaš u nás navyše?

VNET je spoločnosť s priateľskou atmosférou, ktorá ti rýchlo prirastie k srdcu. Naša firemná kultúra je charakteristicky otvorená, pestrá, ohľaduplná voči životnému prostrediu, dynamická a samozrejme zábavná. Nepoznáme slová nefunguje to alebo nedá sa to - spoločne ako tím dosiahneme cieľ, neúspechy prekonáme a tešíme sa z našich úspechov. Vieme Ti ponúknuť:

Tím ľudí, ktorý inšpiruje a
motivuje
Efektívna organizačná
štruktúra
Prácu prispôsobujeme
ľuďom, nie ľudí práci
 1. priestor na sebarealizáciu vďaka veľkej variabilite pracovných úloh
 2. možnosť aktívne sa spolupodieľať na zaujímavých projektoch
 3. príležitosť vzdelávania sa a rastu (vrátane výučby angličtiny na pracovisku)
 4. vlastný notebook a mobilný telefón
 5. každý mesiac firemné raňajky a spoločné firemné akcie (ak to okolnosti dovolia)
 6. kávu a čaje po celý deň zdarma
 7. aktívne využitie práce z domova (home-office)
 8. zľavy na portfólio služieb spoločnosti, príspevok na šport/relax


Aké zručnosti budeš potrebovať?

Teší nás, že si prišiel až takmer na koniec inzerátu. Na záver pridávame už len niekoľko dôležitých osobnostných predpokladov, ktoré urobia z teba ideálneho člena nášho VNET tímu:

Čo urobiť, ak ťa ponuka zaujala?

Všetkým uchádzačom v mene VNETu ďakujeme za prejavený záujem – veľmi si to vážime. Na zaradenie do výberového procesu je potrebné poslať aktuálny životopis spolu s krátkym, ale výstižným, na mieru šitým motivačným textom. Po našom starostlivom posúdení a vyhodnotení životopisov (prípadne doplňujúcej dokumentácie) budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené kritéria na postup do ďalšieho kola - osobný pohovor. Ďakujeme za pochopenie.

Zaslaním životopisu dáva uchádzač výslovný súhlas spoločnosti VNET a.s. na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v životopise, a to pre účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VNET a.s. a prípadné kontaktovanie za účelom osobného pohovoru. Tento súhlas udeľuje uchádzač spoločnosti VNET a.s. ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a Nariadení “GDPR” č. 2016/679. Súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať, a to aj emailom na emailovú adresu: osobneudaje@vnet.sk. Ako dotknutá osoba má uchádzač práva uvedené v § 19 a nasl. Zákona (t.j. požadovať prístup k osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 Zákona). Osobné údaje nebude VNET a.s. odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebude ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a bude ich uchovávať maximálne po dobu šiestich mesiacov od prijatia životopisu.

Napíš mi na cv@vnet.eu (Zuzana Začková je moje meno) pokojne mi tykaj, aj tak si neskôr budeme tykať :-)

POSLAŤ ŽIVOTOPIS