Servisný technik v oblasti IT / Telekom
 

Aká bude náplň tvojej práce?

Ak ťa baví práca v teréne s pestrou paletou aktivít od samotnej prípravy, realizáciu štruktúrovanej kabeláže až po konfiguráciou zariadení, tak máme pre teba skvelú pracovnú ponuku. Na pozícii Servisného technika sa stretneš aj s nasledovnými zaujímavými činnosťami:

 • práca na optických sieťach
 • trasovanie káblov
 • servis existujúcich klientov
 • práca na technickej podpore a v špičkovom dátovom centre
 • inštalácia rádiových spojov


Čo získaš u nás navyše? • variabilita pracovných úloh – s nami sa nudiť nebudeš!
 • možnosť pracovať so špičkovými technológiami
 • budeš súčasťou mladého zapáleného tímu
 • mať skvelý priestor na sebarealizáciu
 • mať príležitosť neustále sa vzdelávať a rásť
 • kolegovia ťa budú motivovať a inšpirovať
 • k dispozícii budeš mať služobné auto a telefón
 • oddychová zóna so stolným futbalom, skvelé raňajky a zábavné firemné akcie
Aké zručnosti budeš potrebovať?

PRAX a VZDELANIE

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Stredná škola s technickým zameraním - informačné technológie/elektrotechnika
 • Si držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa §21 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009
 • Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)
 • Aktívny vodič sk.B

osobnostné predpoklady

 • Manuálna zručnosť a vynaliezavosť
 • Schopnosť reagovať a prispôsobiť sa rýchlo sa meniacemu prostrediu
 • Analytické myslenie, proaktívnosť v riešení úloh a schopnosť rýchlo sa rozhodovať
 • Dobré komunikačné zručnosti s orientáciou na klienta
 • Chuť sa učiť nové technológie a naberať nové zručnosti

počítačové zručnosti

 • Dobrá znalosť hardwaru so schopnosťou vykonať základné opravy a diagnostiku PC/notebookov
 • Základná znalosť problematiky sieťových technológií (CCNT je určite výhodou)
 • Základy administrácie LAN/WAN

VNET kariéra

Čo urobiť, ak ťa ponuka zaujala?

Všetkým uchádzačom v mene VNETu ďakujeme za prejavený záujem – veľmi si to vážime. Na zaradenie do výberového procesu je potrebné poslať aktuálny životopis. Po našom starostlivom posúdení a vyhodnotení životopisov (prípadne doplňujúcej dokumentácie) budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené kritéria na postup do ďalšieho kola - osobný pohovor. Ďakujeme za pochopenie.

Zaslaním životopisu dáva uchádzač výslovný súhlas spoločnosti VNET a.s. na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v životopise, a to pre účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VNET a.s. a prípadné kontaktovanie za účelom osobného pohovoru. Tento súhlas udeľuje uchádzač spoločnosti VNET a.s. ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a Nariadení “GDPR” č. 2016/679. Súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať, a to aj emailom na emailovú adresu: osobneudaje@vnet.sk. Ako dotknutá osoba má uchádzač práva uvedené v § 19 a nasl. Zákona (t.j. požadovať prístup k osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 Zákona). Osobné údaje nebude VNET a.s. odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebude ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a bude ich uchovávať maximálne po dobu šiestich mesiacov od prijatia životopisu.