Často kladené otázky

Internet pre firmy

Naše služby poskytujeme na väčšine územia Slovenska, pre bližšie informácie o produktoch, prosím, kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Väčšinou sa udáva vo formáte Downstream/Upstream (kbps) resp. Download/Upload. Download alebo downstream je prenosová rýchlosť smerom k účastníkovi (prezeranie stránok, sťahovanie software, prijímanie e-mailov do mailovej schránky). Upload alebo upstream je smerom od účastníka k providerovi (posielanie správ, odosielanie dát).

Vzhľadom na fakt, že počet verejných IP je obmedzený na 32-bit. číslo (štyri 8-bitové čísla) a toto číslo musí byť v celom svete unikátne, je nutné aby provider neprideľoval tieto verejné IP bezdôvodne akémukoľvek účastníkovi v jeho sieťovej štruktúre. Každý účastník v sieti providera má pridelenú neverejnú IP adresu (alebo viac), ktorá mu zabezpečí prístup do internetu a je unikátna v rámci siete providera. V prípade, že účastník chce využívať určité aplikácie (VPN, vzdialený prístup....), ktoré si vyžadujú aj viditeľnosť zvonka, t.j. mimo siete jeho providera, potrebuje verejnú IP adresu (zvyčajne sa poskytuje za určitý poplatok).

MAC adresa (inak povedané hardvérová adresa, fyzická adresa) je unikátne číslo, ktoré nesie každá sieťová karta.

IP adresa je jedinečné identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje váš počítač počas pripojenia na internet. Obsahuje štyri série čísel, ktoré sú oddelené bodkami (napr. 217.75.21.47). Jednému užívateľovi je možné prideliť aj viacero IP adries.

Je to zariadenie, ktoré slúži na pripojenie viacerých zariadení, notebookov, mobilov, či tabletov do domácej siete a do internetu.

Agregácia je zdieľanie programu. Určuje sa v pomere - napr. 1:10, 1:20, 1:30, 1:40. čím vyššia agregácia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa vám rýchlosť pripojenia môže spomaľovať. Pokiaľ chcete pripojenie bez agregácie, informujte sa na produkty, ktoré majú garantovanú spodnú hranicu rýchlosti (neklesnú pod stanovený limit), cenovo sa však takéto paušály pohybujú vyššie, nakoľko sú určené pre náročnejších klientov. Pri použití agregácie neznamená, že máte zníženú ochranu pripojenia, ide len o zdieľanie rýchlosti daného programu.

Nelicencované pásmo používa viacero frekvencií, ktoré môže využívať každý bez špeciálneho povolenia, ak spĺňa kritéria stanovené úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Sila rušenia rastie so vzdialenosťou od bodu pripojenia, preto nie je vhodné použiť nelicencované pásmo pri spojoch na veľkú vzdialenosť. Na druhej strane licencované pásmo zaručuje jedinečnosť na danom spoji a tým nedochádza k rušenie danej frekvencie iným účastníkom.

Dátové centrá a server housing

Službu serverhousingu vieme zriadiť do 24 hodín od objednávky. Na požiadavky reagujeme flexibilne, takže aj expresnáa inštalácia je u nás možná. V prípade záujmu si službu môžete objednať prostredníctvom e-mailu na vnet@vnet.sk alebo telefonicky počas pracovných hodín (09:00 – 17:00 hod.) na telefónnom čísle nášho obchodného oddelenia 02 / 2129 0290.

Áno, je to možné. Obchodník s vami dohodne termín, ktorý vám vyhovuje a zabezpečiť na daný čas technika. 

  1. Po dohodnutí obchodných podmienok vám obchodník zašle zmluvu.
  2. Zároveň s vami dohodne čas inštalácie, ktorý vám najviac vyhovuje.
  3. Na uvedený e-mail vám zašleme požadované IP adresy a ostatné údaje potrebné k nastaveniu servera.
  4. V dohodnutý čas vás bude čakať náš technik v dátovom centre 
  5. Podá vám všetky potrebné technické informácie a pomôže vám s inštaláciou servera
  6. Po podpísaní preberacieho protokolu vám odovzdá prístupové kľúče k dátovému centru, prípadne vám odoberie biometrické údaje.

Server a príslušenstvo k nemu, občiansky preukaz pre identifikáciu a 2 podpísané zmluvy, pokiaľ ste ich pred inštaláciou nedoručili obchodníkovi.

Do našich dátových centier máte nonstop prístup bez operátora. 

Množstvo dát limitované nie je. Obmedzenie spočíva jedine v rýchlosti linky. V našich dátových centrách si môžete vybrať 100 Mb, 1 Gb alebo 10 Gb port.

V cene služby poskytujeme neobmedzený slovenský traffic.

V prípade, že máte server pripojený na 100 Mb alebo 1 Gb porte, český traffic je zarátaný v cene služby. Inak je spoplatnený podľa platného cenníka. 

V cene služby máte zahrnutý zahraničný traffic do 300 GB. Pri vyššom množstve prenesených dát je zahraničný traffic spoplatnený podľa aktuálne platného cenníka .

V cene služby je pridelená jedna IP adresa, ďalšie sú spoplatnené podľa nášho aktuálneho cenníka. 

V našich dátových centrách platíte presne spotrebovanú elektrinu, takže obmedzenie nemáte. 

V našich dátových centrách fungujeme už od začiatku roka 2010 v režime dual stack IPv4/IPv6.

Neváhajte nás kontaktovať, naši housingoví špecialisti vám radi odpovedia na všetky vaše otázky.

SMS Farm - informácie o službe

Na dobíjanie kreditu nie je stanovený žiaden povinný interval. Taktiež v prípade, že si kredit dobijete nemusíte sa obávať, že vám po čase prepadne. Kredit nie je obmedzený časovou platnosťou, buď ho máte, alebo nie. Po minutí kreditu si ho môžete kedykoľvek dobiť.

Alias odosielateľa je predvolené telefónne číslo, ktorým sa zaregistrujete. V prípade, ak by ste chceli prijímateľom zobrazovať meno odosielateľa namiesto čísla, môžete si za jednorazový poplatok 10,- € zakúpiť alias. Ten sa bude následne zobrazovať ako meno odosielateľa SMS správy. Alias môže mať 11 znakov bez diakritiky.

Jedna sms je 160 ASCII znakov. To znamená 160 znakov bez diakritiky. Ak chcete použiť v SMS diakritiku, znaky UTF-8, rozsah jednej SMS je 70 znakov.

Áno, ak už dnes viete, že budete posielať SMS vo veľkých objemoch, kontaktujete nás na smsfarm@smsfarm.sk a radi vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

Do SMS žiadnu reklamu nevkladáme, jej obsah je plne vo vašich rukách.

V záložke archív je okrem textov odoslaných správ aj status o úspešnom odoslaní správy.

Pri každej SMS správe je možné naplánovať dátum a čas odoslania správy. Stačí využiť na posielanie správy funkciu hromadná SMS.

Áno, je to možné. SMS s linkom podliehajú dodatočnej autorizácií zo strany poskytovateľa služby z dôvodu bezpečnosti a možného zneužitia služby.

Áno, je to možné, pre bližšie informácie napíšte na smsfarm@smsfarm.sk .

Nových zákazníkov limitujeme počtom odoslaných SMS na 200 SMS za kalendárny mesiac. Limit je však možné na požiadanie navýšiť. Toto obmedzenie slúži ako ochrana proti zneužitiu služby, vzhľadom na nízku úroveň overovania v procese registrácie, ako aj na ochranu našich zákazníkov v prípade kompromitácie ich konta.

SMS Farm - technické a finančné informácie

Možnosť tzv. dvojcestných SMS (prijímanie aj odosielanie SMS) neposkytujeme. V prípade odosielania SMS z telefónneho čísla (t. j. bez použitia aliasu) môže adresát na SMS odpovedať, pričom odpoveď bude priamo cez sieť mobilného operátora odoslaná na Vaše telefónne číslo.

V prípade použitia textového aliasu nemá adresát možnosť na SMS odpovedať.

Službu odosielania SMS cez e-mail neposkytujeme.

Službu tzv. geo-fencingu, teda adresovania SMS na základe polohy potenciálneho príjemcu, neposkytujeme.

V záujme zachovania etického rozmeru podnikania a súladu s pravidlami GDPR neposkytujeme klientom kontakty pre odosielanie marketingových, či iných správ. Za obsah správ, zoznam adresátov, ako aj formu rozosielania SMS správ plne zodpovedá klient.

Elektronická faktúra sa posiela automaticky na e-mail hneď nasledujúci deň po dobití kreditu.

Naši zákazníci spolu posielajú veľké množstvo SMS správ, podarilo sa nám u operátorov vyjednať oveľa výhodnejšie podmienky. Preto aj farmárov, ktorí si budú nabíjať najviac, odmeníme kreditom zadarmo.

Nemusíte mať strach, kredit vám u nás neprepadne. Nie je obmedzený časovou platnosťou.

Minimálne suma pre dobitie je 1,- €, ničím iným vás už neobmedzujeme. Je to len na vás, kedy a koľko si dobijete.

Na platenie si zvolíte jeden z dvoch spôsobov – PayPal, TrustPay. Hneď po zaplatení sa vám kredit automaticky pripočíta.

Kredit sa vám dobije ihneď po zaplatení cez platobnú bránu. Ak nastal akýkoľvek problém s platbou a ani do 5 minút nemáte kredit pripísaný, kontaktujte nás na smsfarm@smsfarm.sk.

Kredit si dobijete kliknutím na záložku „Nabiť kredit“, kde zadáte výšku kreditu. Po potvrdení sumy budete presmerovaný na platobnú zónu. Tam si môžete vybrať spôsob platby, ktorý preferujete. Čím viac nabijete, tým viac bonusového kreditu získate.

Všetky ceny uvádzame s DPH.