DDoS Guard

DDoS útoky sú bežnou realitou vo svete a, samozrejme, aj na Slovensku. V poslednom období majú DDoS útoky narastajúci trend ako počtom, tak aj silou jednotlivých útokov. Cieľom DDoS útoku je zneprístupnenie a znefunkčnenie poskytovanej služby (server, webové stránky, podnikové systémy,...), dôsledkom čoho má tento útok negatívny dopad na dobré meno vašej firmy, váš biznis a dôveru vašich zákazníkov.

Čo sa skrýva pod skratkou DDoS?

DDoS je organizovaný útok z niekoľkých PC/serverov súčasne na webovú službu, pri ktorom sa útočníci snažia cieľový server zahltiť obrovským množstvom požiadaviek. Takýto útok spôsobí zahltenie celej šírky pásma serveru, alokuje všetky výpočtové zdroje servera alebo využije softvérovú chybu, dôsledkom čoho sa služba, resp. server, stane nedostupný.

Služba DDoS Guard

Ak sa potrebujete chrániť pred DDoS útokmi veľkej sily, máme nasadené technologické riešenie, ktoré dokáže spracovať útoky rádovo v Gbps a dokáže tak ochrániť veľké firmy a korporácie od fatálnych následkov DDoS útoku. Túto službu využíva naša spoločnosť VNET, ktorá je už 18 rokov úspešným internetovým providerom a poskytovateľom služieb dátových centier. Aj vďaka tomu našim klientom poskytujeme spoľahlivé a kvalitné služby.

network

Výhody služby DDoS Guard:

  • proaktívne monitorovanie a detekcia útokov v reálnom čase,
  • ochrana pred rôznymi typmi a technikami útokov,
  • filtrácia útočníkov od skutočných užívateľov internetovej služby alebo servera,
  • reporting o incidentoch a anomáliách prístupov,
  • poplatok za službu nie je závislý od počtu útokov.

Je vhodné pre spoločnosti, ktoré:

  • poskytujú verejne dostupné služby na Internete, ktoré majú významné postavenie v ich biznise,
  • boli terčom DDoS útoku na svoje služby (servery) a ovplyvnené priamym finančným dopadom v dôsledku nefunkčnosti služby,
  • podnikajú v oblastiach, ktoré sú častým terčom DDoS útokov (zábava, lotérie, médiá, portály verejného sektora, ...)

Pre správny výber produktového riešenia a nastavenia služieb, ktoré plnohodnotne pokryjú vaše požiadavky na bezpečnosť, vám odporúčame nezáväznú konzultáciu s našimi IT špecialistami.

Ukážka

ukážka 1
ukážka 2
ukážka 3

Viac o DDoS útokoch a možnostiach ochrany sa môžete dočítať aj v blogu nášho IT špecialistu Vladimíra Stopku, ktorý nájdete nižšie.

Niečo z nášho blogu

Buďte priamo v centre diania

blog photo

Ako udržať prevádzku firmy počas pandémie

Najcennejším zdrojom potrebným pre udržanie prevádzky firmy počas pandémie sú ľudia. Okrem toho, že sú najťažšie nahraditeľní, sú aj najzraniteľnejší. Ako môžeme zabezpečiť...

Mgr. Vladimír Kupčo
26. marca 2020
blog photo

Ako si poradiť s DDoS útokmi

Už v minulosti sme sa v blogoch viackrát venovali téme DDoS útokov, tak prečo to omieľame stále dookola? Pretože ubrániť sa DDoS útoku stále nie je vôbec jednoduché a ako stúpa sofistikovanosť...

Vladimír Stopka
2. júla 2020
blog photo

IPv6 seriál: adresácia

Neviem ako si na svoj prvýkrát spomínate vy, ale keď som sa ja pozrel prvýkrát na IPv6 adresu, zostal som celkom zhrozený a v obavách. Adresy zrazu obsahovali písmená a boli podstatne dlhšie.

Lukáš Kleščinec
13. mája 2020