Zálohovanie dát

Nezabúdajte na bezpečnosť vašich dát

Služba VNET backup je určená klientom, ktorí potrebujú uchovávať svoje dáta v bezpečí, automaticky ich zálohovať a mať ich neustále dostupné z akéhokoľvek zariadenia.

 • Online automatické zálohovanie dát
 • Synchronizácia súborov na všetkých zariadeniach
 • Kryptovanie dát pred samotným odoslaním
 • Profesionálne zdieľanie dokumentov
 • Bezpečnosť, spoľahlivosť a škálovateľnosť
 • Jednoduché ovládanie a manažovanie - cez desktop aplikáciu, mobilnú aplikáciu alebo server aplikáciu
 • Možnosť prístupu k dátam z akéhokoľvek zariadenia – počítač, tablet, telefón

Aplikácie

google play

Technická špecifikácia služby VNET backup

 • Inkrementálne zálohovanie
 • Zabezpečenie s podporou šifrovania SSL, AES, TwoFish, Triple DES
 • Zálohovanie Microsoft Hyper-V Cluster a virtuálnych systémov VMware ESX / ESXi / Server / Workstation / Fusion / Player
 • Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Oracle Database, Lotus Domino / Notes, MySQL
 • Záloha operačného systému Windows

Backup home
20

 • 1 užívateľ
 • 20 GB  priestoru
 • 3 € / mesačne
  alebo
  30 € / ročne

Backup home
100

 • 1 užívateľ
 • 100 GB priestoru
 • 7 € / mesačne
  alebo
  70 € / ročne

Chráňte vaše dáta

pred poškodením hardvéru

Je potrebné pamätať na obmedzenú životnosť počítačových komponentov (pevné disky), USB kľúčov, optických médií (CD, DVD).

pred krádežou alebo stratou

Ak vám už ukradli notebook alebo ste niekde zabudli USB kľuč, uvedomujete si ako málo stačí, aby ste prišli o svoje cenné dáta.

pred náhodným vymazaním

Počas práce s počítačom alebo účinkom rôznych vírusov môže dôjsť k poškodeniu alebo úplnému vymazaniu cenných súborov.