Podpora technického oddelenia (First line support)
 

Aká bude náplň tvojej práce?

Teší ťa ak je tvoja práca pestrá a rôznorodá so spleťou dynamických úloh? Si komunikatívna(y) a rád(a) ľudom pomáhaš ? Ak áno, tak máme pre teba skvelú pracovnú príležitosť, kde svoje nadšenie pre kontakt s ľuďmi dokonale využiješ. Práca ako First line support je ideálnym štartom do technického sveta, kde ťa naučíme IT diagnostike. I keď ti možno chýbajú skúsenosti, ale máš chuť napredovať, u nás je to pravé miesto, kde začať.  Na tejto pozícii sa stretneš s nasledovnými zaujímavými činnosťami:

 • realizácia diagnostiky, analýza a riešenie technických požiadaviek klientov

 • monitoring pripojení, zariadení a systémov za pomoci zverených nástrojov

 • práca s informačným, procesným a databázovým systémom
 • práca na technickej podpore a v špičkovom dátovom centre
 • spracovávanie požiadaviek a príprava podkladov pre technické oddelenie
 • poskytovanie profesionálneho zákazníckeho servisu prostredníctvom telefónu, e-mailu a chatu

 • analýza podnetov od zákazníkov, riešenie otázok a ich požiadaviek v súlade s našimi internými štandardmi komunikácie

 • aktívna spolupráca naprieč celou spoločnosťou

Do nášho tímu hľadáme niekoho, ako sme my. Hľadáme kandidáta/tku- študenta/tku otvoreného/ej novým výzvam a skúsenostiam, zvedavého/ú, tvorivého/ú, komunikatívneho/u, empatického/ú, ambiciózneho/ú a vnímavého/ú. Niekoho, s kým bude naša spoločná práca radostná, efektívna a vzájomne obohacujúca.Čo získaš u nás navyše?

 • budeš mať priestor na sebarealizáciu, vďaka veľkej variabilite pracovných úloh
 • máš možnosť pracovať so špičkovými technológiami

 • budeš súčasťou mladého zapáleného tímu
 • kolegovia ťa budú motivovať a inšpirovať

 • budeš mať príležitosť neustále sa vzdelávať a rásť spolu s namiAké zručnosti budeš potrebovať?

Do nášho tímu hľadáme niekoho, ako sme my. Hľadáme kandidáta otvoreného novým výzvam a skúsenostiam, komunikatívneho, empatického, ambiciózneho a vnímavého, ktorý sa rýchlo učí, má rád inovácie a k práci pristupuje precízne a zodpovedne. Jednoducho niekoho, s kým bude naša spoločná práca radostná, efektívna a vzájomne obohacujúca.

PRAX a VZDELANIE

 • Stredoškolské s maturitou
 • Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • Študent vysokej školy
 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Slovenský jazyk - Expert (C2)
 • Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)


osobnostné predpoklady

 • Časová flexibilita (práca je aspoň 3 dni v týždni)

 • Si schopný(á) rýchlo sa učiť a chápať technické súvislosti

 • Máš príjemný verbálny prejav a komunikácia s ľuďmi je tvojím koníčkom (aj v angličtine)

 • Vieš si poradiť v stresových situáciách

 • Nechýba ti samostatnosť a vlastná iniciatíva a zároveň rád(a) pracuješ v tíme, lebo bez tohto by sme nevedeli napredovať ako celok ani ako jednotlivec

počítačové zručnosti

 • Strojopis - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý

VNET kariéra

Čo urobiť, ak ťa ponuka zaujala?

Ďakujeme za každý poslaný životopis a poteší nás ak príde spolu aj s krátkym, ale výstižným, na mieru šitým motivačným textom. Ak tvoje skúsenosti, znalosti a zručnosti vyhodnotíme pozitívne, ozveme sa spravidla telefonicky v krátkom čase a dohodneme si spoločné stretnutie. 


Zaslaním životopisu dáva uchádzač výslovný súhlas spoločnosti VNET a.s. na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v životopise, a to pre účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VNET a.s. a prípadné kontaktovanie za účelom osobného pohovoru. Tento súhlas udeľuje uchádzač spoločnosti VNET a.s. ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a Nariadení “GDPR” č. 2016/679. Súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať, a to aj emailom na emailovú adresu: osobneudaje@vnet.sk. Ako dotknutá osoba má uchádzač práva uvedené v § 19 a nasl. Zákona (t.j. požadovať prístup k osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 Zákona). Osobné údaje nebude VNET a.s. odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebude ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a bude ich uchovávať maximálne po dobu šiestich mesiacov od prijatia životopisu.