Customer support representative
(brigádne popri VŠ)
 

Aká bude náplň tvojej práce?

Máš záujem o prácu v mladom a dynamickom kolektíve, kde deň začína voňavou kávou a s úsmevom na tvári?
Baví ťa svet IKT (informačno komunikačné technológie) a chceš sa naňho pozrieť aj z inej strany (ako len teoreticky z kníh) a zároveň rozširovať svoje obzoryvzdelávať sa? :)
Práca v našom tíme je pestrá a dynamická, tak ako samotný svet telekomunikácií, ktorý neustále napreduje a v ktorom VNET pôsobí. Ako náš budúci Customer support representative, budeš zodpovedať za kvalitu odpovedí našim zákazníkom, preto predtým ako ťa vtiahne vír pracovných povinností, ťa dôkladne zaškolíme v komunikačných a technických skills. Od skúsenejších kolegov sa podozvedáš všetky dôležité IT informácie, „fíčury“, aby si zistil ako všetko funguje

Na tejto pozícii sa stretneš s nasledovnými zaujímavými činnosťami:

 • realizovanie technickej diagnostiky a následné spracovanie analýzy požiadavky klienta pre administrátorov
 • monitorovanie funkčnosti zákazníckych služieb
 • práca s informačným, procesným a databázovým systémom našej firmy
 • poskytovanie profesionálneho „customer care“ prostredníctvom telefónu a e-mailu (nejde o žiaden „aktívny predaj“ alebo nič súvisiace s obchodným oddelením)
 • ako aj intenzívna spolupráca na projektoch naprieč celou firmou


Čo získaš u nás navyše?

VNET je spoločnosť s priateľskou atmosférou, ktorá ti rýchlo prirastie k srdcu. Naša firemná kultúra je charakteristicky otvorená, pestrá, ohľaduplná voči životnému prostrediu, dynamická a samozrejme zábavná. Nepoznáme slová nefunguje to alebo nedá sa to - spoločne ako tím dosiahneme cieľ, neúspechy prekonáme a tešíme sa z našich úspechov. 

 • budeš mať flexibilnú pracovnú dobu, ktorá sa dá ideálne skĺbiť so štúdiom
 • budeš mať priestor na sebarealizáciu a možnosť pracovať so špičkovými technológiami

 • budeš mať príležitosť vzdelávať sa a možnosť kariérne rásť
 • budeš súčasťou mladého zapáleného tímu
 • máme oddychovú zónu so stolným futbalom, organizujeme skvelé raňajky a firemné akcie

 • káva a čaje po celý deň zdarma


Aké zručnosti budeš potrebovať?

PRAX a VZDELANIE

 • Študent vysokej školy
 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

osobnostné predpoklady

 • Flexibilita, vieš sa prispôsobiť zmenám v tíme a vyťažiť z nich čo najviac

 • Nechýba ti samostatnosť, vieš si poradiť v stresových situáciách a za svoju prácu vieš prevziať zodpovednosť
 • Máš v sebe kus tvorivosti a kreativity, rád vymýšľaš „zlepšováky"
 a rád sa vzdelávaš
 • Máš zmysel pre humor

počítačové zručnosti

 • Strojopis - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý

VNET kariéra

Čo urobiť, ak ťa ponuka zaujala?

Ďakujeme za každý poslaný životopis a poteší nás ak príde spolu aj s krátkym, ale výstižným, na mieru šitým motivačným textom. Ak tvoje skúsenosti, znalosti a zručnosti vyhodnotíme pozitívne, ozveme sa spravidla telefonicky v krátkom čase a dohodneme si spoločné stretnutie. 


Zaslaním životopisu dáva uchádzač výslovný súhlas spoločnosti VNET a.s. na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v životopise, a to pre účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VNET a.s. a prípadné kontaktovanie za účelom osobného pohovoru. Tento súhlas udeľuje uchádzač spoločnosti VNET a.s. ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a Nariadení “GDPR” č. 2016/679. Súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať, a to aj emailom na emailovú adresu: osobneudaje@vnet.sk. Ako dotknutá osoba má uchádzač práva uvedené v § 19 a nasl. Zákona (t.j. požadovať prístup k osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 Zákona). Osobné údaje nebude VNET a.s. odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebude ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a bude ich uchovávať maximálne po dobu šiestich mesiacov od prijatia životopisu.